" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

Canvis a "F - Repte 10: Millorar l’orientació que s’ofereix a les persones estudiants en el marc de l’educació secundària obligatòria"

Versions

Versió 1

Avatar: Dinamització Dinamització
01/12/2020 17:15
Versions 1 Torna a la proposta