" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

G - Repte 2: Planificar, dissenyar i executar les accions des del territori

01/12/2020 17:34  

Concreció del repte:

 • Consensuar i prioritzar els reptes del territori
 • Garantir l’estabilitat dels serveis locals d’ocupació, especialment les polítiques actives d’ocupació
 • Equilibrar la presència de tots els territoris en les polítiques actives d’ocupació
 • Definir, des del territori, les prioritats formatives i ocupacionals
 • Generació de consensos entre totes les entitats que realitzen formació al territori
 • Disposar de recursos econòmics estables que permetin la planificació. Per fer-ho, és essencial deixar el model de convocatòries i de subvencions
 • Dotar de flexibilitat el sistema
 • Disposar de marge per l’adaptació de les accions i programes a noves situacions
 • Escalar projectes a través de la coordinació d’agents
 • Facilitar la participació de les entitats locals en la planificació
 • Afavorir l’especialització de cada entitat, de manera que les diferents entitats del territori puguin identificar les necessitats de les persones i derivar-les als recursos més adequats. D’aquesta manera, es podria evitar la duplicació d’accions i donar unitat al territori (Camp de Tarragona). No obstant, es genera cert dissens, donat que també es menciona la necessitat d’assegurar l’accés universal als serveis als pobles petits. Actualment accedir per exemple a una oficina del SOC sol implicar desplaçament llargs (especialment si es fan en transport públic), i especialment en els casos de persones o col·lectius en una situació de major vulnerabilitat, tots aquests factors dificulten l’accés als serveis. De fet, es menciona que al Camp de Tarragona l’especialització sovint implica no arribar a certes persones d’altres territoris degut a les dificultats e mobilitat i a la poca fluïdesa del transport públic.
 • Adaptar les actuacions al territori, donat que hi ha diferències de sectors al territori del Camp de Tarragona. Per exemple, a la ciutat de Tarragona i a la comarca del Tarragonès destaca la indústria química, mentre a l’Alt Camp el sector logístic. També hi ha sectors on hi ha molta indústria alimentària i agroecològica. El sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, així com el tema mediambiental, són bastant transversals a nivell territorial. Els agents locals solen tenir ben identificats quins són els sectors estratègics dels respectius territoris.
 • Preparar l’estratègia envers el tancament de les centrals nuclears.
 • Garantir, com a serveis públics territorials, que tothom del territori té els serveis que necessita.


Iniciatives:

 1. Pla estratègic compartit al territori
 2. Línies o estratègies pròpies del territori, a partir de les quals encaixar els recursos, evitant la dispersió
 3. Diagnòstic territorial conjunt del Camp de Tarragona, considerant les diferents realitats internes
 4. Presa de decisions estratègiques i priorització des del territori concret
 5. Programes més estratègics per conèixer i abordar les necessitats del territori, com ADL o el contacte directe amb les empreses
 6. Coordinació entre les entitats locals i el SOC per utilitzar els espais físics dels primers a l’hora d’apropar els serveis del SOC als pobles petits, garantint l’accés universal als serveis sense replicar o malgastar recursos. Cal la generació de confiances per fer-ho
 7. Programes de planificació estratègica del SOC, on participen agents socials i econòmics. En alguns casos, aquests programes es consoliden en espais de treball estables mensuals on s’identifiquen demandes i s’estableixen accions i rols
 8. Especialització (o identificació de l’especialització) dels serveis locals per fomentar la coordinació i la millora de la qualitat dels serveis
 9. Difusió conjunta dels programes al territori per tal d’arribar a les persones usuàries
 10. Coordinació establerta a conca de Barberà com a bona pràctica per garantir l’accés als serveis
 11. Planificacions que abarquin més d’un any, amb programacions plurianuals d’accions
 12. Projectes a llarg termini (no d’un únic any)
 13. Programes flexibles que permetin implementar canvis a curt termini (per exemple, 15 dies)
 14. Projectes que tinguin com a àmbit territorial, en el seu conjunt, el Camp de Tarragona
 15. Contractes programa plurianual dirigits a les entitats locals
 16. Eliminació del model de les convocatòries, especialment quan provoquen interrupcions dels serveis
 17. Foment dels contractes programa per sobre de les convocatòries
 18. Acompanyament i dinamització del territori per garantí el servei públic als diferents actors i persones del territori
 19. Reflexió estratègica i planificació per definir com ajudar a les empreses i persones en el marc de l’època de canvi actual
 20. Reforç dels espais locals com a entitat més pròxima a les necessitats i persones del territori
 21. Espais compartits entre els diferents agents del territori
 22. Implicació dels agents privats en les polítiques actives d’ocupació
 23. Espais per escoltar a les empreses, per tal de poder reforçar-les i anticipar actuacions davant dels canvis
 24. Espais per la compartició de bones pràctiques en l’àmbit de l’ocupació
 25. Estabilitat de les persones que executen les polítiques actives d’ocupació (tant persones les entitats locals com de les oficines centrals del SOC), eliminant la precarietat laboral. Actualment, hi ha molta rotació de persones treballadores entre municipis i projectes, dificultant l’acumulació de coneixements i l’experiència en cada càrrec
 26. Millores de les condicions laborals de les persones tècniques d’ocupació
 27. Aportació i capacitació de personal tècnic en l’àmbit del desenvolupament local a les entitats locals del territori
 28. Eines d’estabilització de personal tècnic per les administracions locals

Trobades relacionades:

(G) Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Tarragona
06 Novembre 2020
12:00 - 14:30
Les inscripcions per a aquesta trobada es troben tancades. Si t'has inscrit i no has rebut la informació d'accés a la sessió al correu amb què et vas inscriure, contacta'ns a eco-q.soc@gencat.cat . Gràcies! Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació • Adaptació dels serveis a les necessitats del territori Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret? • Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació? • Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides? • Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-12-80020
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80020/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80020/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...