" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

I - Repte 1: Fomentar la coordinació i el treball en xarxa de les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya

01/12/2020 18:32  

Concreció del repte:

 • Canviar el model de relació entre els agents del sistema d’ocupació de Catalunya .
 • Reflexionar sobre l’eficiència actual dels serveis que s’ofereixen, per tal de definir objectius clars i indicadors concrets.
 • Evitar duplicitats i fomentar les sinèrgies: actualment, hi ha moltes entitats amb diverses iniciatives i es genera sobreposició de serveis, alhora que independència en el seu funcionament. Així mateix, hi ha necessitats no cobertes.
 • Fomentar la implicació dels agents - la dispersió territorial provoca que molts agents no coneguin les estratègies.
 • Aconseguir la unitat estratègica de tots els actors del Sistema d’Ocupació de Catalunya.
 • Assegurar la concertació territorial entre tots aquells actors que poden donar veu a alguna necessitat del territori: empreses, entitats locals, entitats del tercer sector, sindicats, consells comarcals, etc. A la taula de concertació cal que hi siguin tots.
 • Fomentar la presència d’agents socials, empreses i més sindicats als espais existents de coordinació.
 • Fomentar i millorar la col·laboració público-privada, incloent a les empreses..
 • Fomentar una major coordinació interdepartamental i interadministrativa (SOC, ajuntaments, consells comarcals, diputacions).
 • Treballar de forma comuna i cooperativa.
 • Treballar de forma conjunta entre el Consell Comarcal respectiu, els ajuntaments i els agents d’ocupació amb les empreses, per tal de determinar-ne les demandes.
 • Compartir projectes i iniciatives amb altres territoris.
 • Abordar la manca d’organització de les entitats socials i empresarials a nivell comarcal.
 • Fomentar l’organització de les empreses en entitats representatives que puguin formar part de la taula de concertació.


Iniciatives:

 1. Grups de treball entre les entitats d’un mateix territori per fomentar el treball en xarxa
 2. Taula de concertació territorial representativa
 3. Convocatòria a mig camí entre subvencions individuals i concertació a nivell territorial, que financiï la contractació de persones per fer grups de treball de coordinació, per tal d’establir una metodologia i uns objectius per aquesta coordinació, començar a definir reptes, iniciatives, etc. Sense aquest pas previ, moltes entitats petites no podran assumir la feina que implica una concertació territorial. Es podria partir del pla de XOC arrel del Covid-19
 4. Convocatòries per finançar la creació de reunions participatives entre els agents del territori
 5. Estabilitat de les persones tècniques per generar col·laboracions i cooperació entre agents del territori
 6. Representació de les empreses dels diferents territoris, a través d’associacions d’empreses, a la taula territorial, per tal que el seu coneixement estigui present a la concertació
 7. Eines de treball en xarxa
 8. Eines per compartir i unificar la informació
 9. Base de dades comuna, activa i permanent per saber les necessitats tant de les persones demandants d’ocupació com de les empreses
 10. Estratègies compartides en taules de treball territorials
 11. Compartició de les estratègies territorials
 12. Banc de projectes per compartir iniciatives entre territoris, compartir bones pràctiques
 13. Coordinació per assegurar la compatibilitat entre els programes de formació i els programes d’ocupació dels diferents agents del territori
 14. Canals de comunicació unificats en relació als recursos del territori
 15. Establiment de convenis com a sistema de treball entre els agents del sistema d’ocupació de Catalunya
 16. Agències de Desenvolupament Local/ Comarcal que aglutinin entitats, serveis, etc. Ja hi ha casos pràctics al Berguedà i al Ripollès
 17. Mecanismes legals/jurídics que obligui a la concertació, per tal d’evitar que aquesta depengui de les persones concretes (evitant així problemes per inclinacions polítiques)
 18. Espais de col·laboració entre agències de desenvolupament de diferents territoris
 19. Prospecció unificada del teixit empresarial
 20. Treball col·laboratiu amb el Departament d’Ensenyament, especialment pel que fa a l’atenció de persones joves
 21. Consorci de recursos de les administracions locals i de la resta d’agents del sistema d’ocupació de Catalunya
 22. Xarxes per a la inserció laboral comarcal, que aglutinin totes les entitats que treballen per l’ocupació a La Segarra – incloses les empreses
 23. Col·laboració entre el SOC i el Departament d’Ensenyament envers la formació professional
 24. Mecanismes i/o espais de coordinació entre el Departament d’Educació i el mercat laboral per impulsar una FP Dual realista
 25. Agrupació d’entitats i serveis per una millor coordinació territorial
 26. Mecanismes i/o espais de coordinació entre el SOC i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 27. Projectes compartits amb professionals de diferents administracions i entitats implicades, amb objectius compartits i amb finançament parcial del SOC
 28. Equips territorials de treball i social amb participació dels diversos agents implicats en l’ocupació
 29. Xarxa d’Inserció Laboral (XIL) a La Segarra, en el marc de la qual col·laboren i s’uneixen recursos per expandir l’orientació a la comarca i a comarques veïnes – exemple d’iniciativa que està funcionant
 30. Fira d’ocupació de la xarxa a l’Urgell – exemple d’iniciativa amb bons resultats
 31. Programa Noves Oportunitats (UTE) com a exemple d’iniciativa en la que diversos agents treballen en xarxa
 32. Jornada d’Ocupació a l’Alt Urgell amb participació dels diferents agents com a exemple d’espai de coordinació

Trobades relacionades:

(I) Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Lleida
11 Novembre 2020
12:00 - 14:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació • Adaptació dels serveis a les necessitats del territori Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret? • Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació? • Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides? • Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-12-80040
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80040/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80040/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...