" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

I - Repte 2: Adaptar les polítiques actives d’ocupació a les necessitats i característiques del territori

01/12/2020 18:35  

Concreció del repte:

 • Definir els programes i els serveis d’acord amb les necessitats reals del territori. Actualment, amb el sistema de subvencions, cada entitat i agent del territori executa els programes als que poden optar i que creuen que es poden adaptar al territori.
 • Garantir la possibilitat d’organització dels convenis programa des dels propis territoris.
 • Adequar els serveis als territoris de muntanya.
 • Adaptar els programes a les diferents realitats territorials, considerant la població, la dispersió o la geografia.
 • Flexibilitzar els programes d’ocupació en funció del territori.
 • Adequar els indicadors al territori on es desenvoluparan les accions.
 • Resoldre la limitació per nombre d’habitants en alguns programes concrets.
 • Preservar el talent del territori en el territori.
 • Fomentar un territori resilient, no dependent exclusivament de l’exterior, treballant per augmentar el múscul i l’”autoestima” de la indústria lleidatana.


Iniciatives:

 1. Programes i serveis no estàndards, menys pre-definits i més flexibles, tenint en compte el territori i que permetin l’adaptació a les necessitats d’aquest
 2. Persones tècniques (o finançament per contractar-les) dedicades a la taula de concertació per fer l’estratègia territorial
 3. Condicions i requisits més flexibles tant per homologar els espais físics de cara a poder implementar formacions; com per l’acreditació de les persones expertes (cal, per exemple, que es puguin desplaçar entre territoris)
 4. Concert territorial com oportunitat pel territori
 5. Possibilitat de desplaçar o reciclar un cicle professional a un altre territori
 6. Elaboració d’estudis de necessitats del territori
 7. Estudi del territori per identificar els sectors amb major desocupació per manca d’innovació, com a estratègia per preservar el talent del territori
 8. Eines d’anàlisi socioeconòmic territorials (observatoris locals, mecanismes de seguiment, etc.)
 9. Eines compartides d’informació del territori per tal d’unificar informació i tenir una visió global del territori – problemàtica de la protecció de dades
 10. Iniciatives de formació i/o orientació conjunta al territori
 11. Estructura ferma al territori per poder gestionar els programes i serveis
 12. Modificació del PO, adaptar-lo al territori per preservar l’ocupació
 13. Formació adaptada a les necessitats de la comarca
 14. Formació adequada a la capacitat del territori
 15. Ràtios i altres requisits per l’homologació de centres de formació que tinguin en compte el territori al que han de servir
 16. Reducció de ràtios en funció de la població dels territoris
 17. Aules de formació ocupacional homologables mòbils
 18. Adaptació dels objectius i indicadors dels programes a les diferents realitats territorials, tant poblacionals com geogràfiques
 19. Grups de treball entre les entitats d’un mateix territori per fomentar el treball en xarxa
 20. Taula de concertació territorial representativa

Trobades relacionades:

(I) Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Lleida
11 Novembre 2020
12:00 - 14:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació • Adaptació dels serveis a les necessitats del territori Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret? • Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació? • Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides? • Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-12-80041
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80041/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80041/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...