" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

I - Repte 5: Oferir serveis d’ocupació adaptats a les necessitats de les empreses

01/12/2020 18:43  

Concreció del repte:

 • Augmentar el recolzament a les empreses, per tal que vegin que l’administració pública por ajudar-les i donar resposta a les seves necessitats.
 • Aconseguir que les petites i mitjanes empreses (en el cas de Lleida, sobretot del sector serveis i comerç) es beneficiïn dels serveis que presten les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya.
 • Augmentar la informació i coneixement que tenen les empreses envers els serveis del sistema d’ocupació de Catalunya.
 • Adaptar la formació a les necessitats reals de les empreses, de forma periòdica per assegurar l’ajust permanent.
 • Abordar les dificultats que tenen les empreses per trobar, en el mercat laboral, els perfils demandats.
 • Planificar i oferir formacions útils, basades en les necessitats de les empreses del territori, per exemple: Dificultat per cobrir llocs de treball a empreses tecnològiques, manca de persones amb la formació requerida per empreses del sector de la construcció, per exemple paletes i llauners, dificultat per trobar persones formades en el marc de la indústria agroalimentària (tècnics informàtics, electromecànica, etc.) especialment a La Segarra, ofertes sense cobrir a la indústria porcina
 • Oferir serveis tant a empreses grans com petites, donat que a Lleida hi ha ambdues tipologies (PIMES i grans empreses exportadores que s’han expandit a nivell de tot Espanya).
 • Potenciar les empreses d’informàtica i noves tecnologies presents a Lleida.
 • Fomentar un major protagonisme de les empreses en els espais de col·laboració público-privada.
 • Crear i mantenir la col·laboració de manera estable.
 • Fomentar la coordinació entre el Departament de Treball, el Departament d’Educació i el teixit productiu per tal d’adaptar la formació a les necessitats.
 • Fomentar l’organització de les empreses en entitats representatives que puguin formar part de la taula de concertació, per tal que puguin informar de les seves necessitats.


Iniciatives:

 1. Programes de formació per les empreses
 2. Campanyes informatives envers els serveis del sistema d’ocupació de Catalunya dirigides a les empreses: informació sobre els beneficis per contractar a persones que venen dels programes del sistema d’ocupació, etc.
 3. Prospecció unificada del teixit empresarial
 4. Serveis estables en compte de programes
 5. Simplificació dels canals de contacte i de tramitació dels serveis
 6. Reducció de la burocràcia
 7. Formacions adaptades a les necessitats reals de les empreses del territori
 8. Formació dual
 9. Pràctiques – idealment remunerades – en empreses
 10. Taula de talent i ocupació entre el Departament de Treball, el Departament d’Educació i el teixit productiu
 11. Programes de contractació directa a les empreses, vinculats al mercat de treball (amb característiques similars als de Treball i Formació o Enfeina’t)
 12. Foment de la figura de l’aprenent en oficis tradicionals (llauners, fusters, etc.).
 13. Formació ocupacional en oficis que són demandats al territori i que en canvi no compten amb cicles formatius
 14. Finançament i suport a les empreses per a la inserció de les persones formades
 15. Base de dades permanent i actualitzada on poder identificar les necessitats de les empreses per poder actuar en el moment adequat
 16. Espais de diàleg amb empreses
 17. Jornada organitzada per posar en contacte empreses/empleadores amb persones demandants d’ocupació com a exemple de bona pràctica: es varen fer presentacions de les empreses i de les ofertes de feina que oferien, i posteriorment es varen organitzar entrevistes individuals amb persones interessades en aquestes ofertes.
 18. Jornades entre empreses del territori i el Departament d’Ensenyament, per tal de coordinar les formacions amb les necessitats de les empreses


Trobades relacionades:

(I) Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Lleida
11 Novembre 2020
12:00 - 14:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació • Adaptació dels serveis a les necessitats del territori Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret? • Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació? • Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides? • Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-12-80044
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80044/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80044/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...