" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

J - Repte 1: Gestionar i aplicar les polítiques actives d’ocupació de forma integral, àgil, transparent i estable

01/12/2020 19:11  

Concreció del repte:

 • Establir línies i estratègies comunes entre els programes, de manera que s’ordenin tant les convocatòries com els programes disponibles, per tal d’oferir un servei més integral a les persones i que els diferents programes no es solapin.
 • Millorar la comunicació interna del SOC per garantir la coherència entre els diferents programes, així com per simplificar la sol·licitud i gestió d’aquests.
 • Igualar les condicions laborals de les persones que executen diferents programes d’ocupació.
 • Fomentar la planificació i l’adaptabilitat de les polítiques d’ocupació i dels programes i serveis que se’n deriven.
 • Fomentar una visió integral del desenvolupament local (territori, ocupació, empreses, agents, etc.).
 • Augmentar la transparència en els processos d’atorgament de subvencions.
 • Apostar per la concertació amb les entitats del territori.
 • Replantejar la complexitat de justificació del SOC i l’alt nivell de minoracions de subvencions.
 • Simplificar la gestió dels programes – l’alt nivell de tràmits treu temps per l’atenció a les persones i dificulta l’adaptació a les necessitats canviant.
 • Prioritzar programes plurianuals i transversals per sobre d’accions aïllades.
 • Revisar la temporalitat dels programes, per exemple en el marc de la consecució de resultats. En programes com el de la renda garantida, els resultats es solen aconseguir a més llarg termini.
 • Disminuir la part fiscalitzadora, punitiva i sancionadora pel no compliment de resultats en les subvencions. Per exemple, en el cas dels projectes singulars, alguns resultats depenen d’elements estructurals o que no depenen de l’entitat executora. Cal treballar per objectius i tenir indicadors, però la part punitiva en ocasions provoca que els ajuntament no sol·licitin certes subvencions per por a no poder complir els resultats requerits, les quals no obstant serien positives davant les necessitats presents al territori – cal tenir en compte, no obstant, que les entitats socials no solen tenir aquesta opció per la major dependència d’aquest finançament extern.
 • Corregir l’existència d’un cert maltractament institucional, fomentant relacions més horitzontals i igualitàries entre les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya. Per exemple, s’exigeixen uns temps i uns resultats molt estrictes a les entitats que executen, però en canvi les respostes a al·legacions per part d’aquestes en ocasions triguen anys en ser respostes.


Iniciatives:

 1. Concertació amb les entitats col·laboradores
 2. Contractes programa per l’execució de les polítiques actives d’ocupació
 3. Transició de programes a serveis per assegurar la integralitat en l’atenció a les persones
 4. Programes amb continuïtat en el temps, plurianuals
 5. Ampliació i flexibilització de terminis per la presentació de subvencions – cal tenir en compte les possibilitat dels agents que les sol·liciten
 6. Ampliació de terminis un cop resoltes les subvencions
 7. Convocatòries de formació flexibles i amb temporalitats més llargues (per exemple bianuals)
 8. Separació de convocatòries, evitant la concentració al tercer trimestre
 9. Temporalització de l’oferta formativa (cronogrames) en els tempos de la convocatòria en els territoris
 10. Flexibilització dels requisits per les formacions
 11. Simplificació de tràmits burocràtics per a l’accés, execució i justificació de programes
 12. Convocatòries col·laboratives, no competitives, que fomentin la generació de xarxa
 13. Major comunicació entre administracions de forma prèvia a la resolució de convocatòries
 14. Participació dels agents tècnics en la presa de decisions, com un actor més
 15. Recursos formatius per les entitats i centres col·laboradors (com els recursos que s’ofereixen als centres formatius d’ensenyament)
 16. Facilitació d’un telèfon i d’una persona tècnica de referència en les prescripcions tècniques dels programes, a part del correu electrònic
 17. Persones tècniques del SOC vinculades al territori que acompanyin en la implementació i permetin una millor comunicació
 18. Revisió dels objectius resultats exigits – i les sancions per incompliment d’aquests – a nivell de subvencions i programes (per exemple, en el cas dels projectes singulars) per tal que s’adeqüin als temps i possibilitats reals de consecució als diferents territoris
 19. Continuïtat de les persones tècniques que executen els programes d’ocupació, possibilitant la formació d’equips més estables – difícil si es treballa per programes

Trobades relacionades:

(J) Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Girona
13 Novembre 2020
12:00 - 14:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació • Adaptació dels serveis a les necessitats del territori Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret? • Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació? • Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides? • Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-12-80052
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80052/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80052/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...