" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

J - Repte 7: Adaptar els programes a les particularitats del territori i del seu teixit empresarial

02/12/2020 10:50  

Concreció del repte:

 • Incorporar la visió territorial en la definició i aterratge dels programes, donat que hi ha realitats molt diferents (per exemple, entre poblacions de costa i d’interior) – per fer-ho, cal que els agents locals estiguin presents en el desplegament de la llei del SOC.
 • Adaptar els programes i serveis a la realitat territorial, a la realitat de les administracions representatives de cada territori i a la realitat del teixit empresarial. En aquest sentit, cal adaptar els programes a les empreses petites, donada la gran quantitat de PIMES
 • Tenir en compte experiències realitzades al territori i que han tingut bons resultats a l’hora de dissenyar nous programes.
 • Adequar les actuacions a les noves necessitats del territori – els CP estan obsolets a nivell de continguts.
 • Consensuar les accions formatives de forma territorial en col·laboració amb l’empresariat i tota la xarxa del sistema d’ocupació.
 • Augmentar la implicació de les empreses en els serveis d’ocupació.
 • Potenciar el coneixement dels agents del territori i les mancances de perfils laborals existents.
 • Adequar les accions formatives a les necessitats i mancances del territori.
 • Aprofitar la major capacitat d’adaptació dels plans de formació dels estudis de grau mig i superior en comparació amb els graus universitaris.
 • Abordar la manca d’espais i equipaments al territori per l’impartició de formació en oficis. Existeix molta demanda, en el sector industrial, de persones formades i preparades; no obstant, no hi ha suficients espais ni edificis industrials per fer formació industrial. Cal poder disposar d’espais – per exemple espais educatius, convenis amb entitats, etc. – per poder impartir les formacions més demandades. Actualment, degut també als requisits exigits als espais per fer formacions, s’estan realitzant les formacions en infraestructures que tothom té.
 • Formar a persones en els sectors amb major demanda i on les empreses tenen més dificultats per trobar persones preparades i formades. A Girona destaquen sectors industrials com el metall, electromecànica, àmbit de soldadura, etc. A Figueres, destaca la logística.
 • Formar i reorientar a les persones cap al sector d’atenció a les persones.
 • Treballar per aconseguir una reconversió, donat que Girona està molt enfocat al sector serveis, i ara hi ha moltes persones joves que venen del comerç, el turisme i l’hosteleria que han quedat excloses del mercat laboral. Cal oferir opcions formatives que apostin per sectors amb futur.
 • Fomentar que els i les estudiants coneguin el ventall d’opcions formatives i les opcions d’ocupabilitat que impliquen.
 • Fomentar que els i les estudiants optin per formacions que tenen alta demanda i ocupabilitat.


Iniciatives:

 1. Presència dels agents locals en el desplegament de la llei del SOC
 2. Elaboració de diagnosis amb la participació activa dels agents locals
 3. Taules de coordinació locals per la priorització de la formació
 4. Formació adaptada a les demandes i a les mancances de perfils laborals requerits per les empreses
 5. Formació CP flexible i adaptada a les noves necessitats
 6. Formació bàsica que serveixi de base per entrar a una empresa, fomentant que després aquesta segueixi formant a la persona
 7. Formació professionalitzadora en perfils concrets requerits per les empreses (per exemple, persones tècniques en manteniment de maquinària, persones tècniques informàtiques, etc.) – i no tant formació generalista (FP)
 8. Formació en atenció a les persones
 9. Actualització dels continguts dels CP per adaptar-se a les necessitats actuals
 10. Formació adaptada a les necessitats del mercat laboral més enllà dels CP
 11. Eina única per bolcar les dades d’intermediació, compartida entre les entitats locals
 12. Prospecció a les empreses per detectar nous perfils i adaptar les formacions a aquests
 13. Programes flexibles per adaptar-los a les necessitats del territori i a l’evolució de l’economia
 14. Descentralització d’accions, donant major protagonismes a les OT
 15. Espais compartits i recull d’equipaments del territori per poder impartir les formacions més demandades
 16. Col·laboració entre el Departament de Treball, el Departament d’Educació i el SOC per augmentar l’orientació i difusió del ventall d’opcions formatives als instituts
 17. Canals de comunicació amb les empreses

Trobades relacionades:

(J) Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Girona
13 Novembre 2020
12:00 - 14:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació • Adaptació dels serveis a les necessitats del territori Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret? • Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació? • Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides? • Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-12-80060
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80060/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/80060/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...