" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05-12-2020 - 22-02-2021
Veure les fases

Canvis a "(C) Debat per videoconferència sobre l'Eix 3 - Els col·lectius d'atenció prioritària i el sistema d'ocupació de Catalunya"

Versions