" class="part-icon-bars">

Projecte de llei de Composició del Consell d'Educació de Catalunya

#composicioCEC Segona fase de participació ciutadana en Projecte de Llei de Composició del Consell d'Educació de Catalunya

Fase 2 de 2
Informe de retorn 26/07/2021 - 04/08/2021
Fases del procés

Famílies / alumnes i professorat formats en noves eines i recursos digitals de treball

03/08/2021 20:22  
NOVES ASSIGNATURES relatives a les noves tecnologies i recursos per fer-ne un bon ús de les mateixes i trencar amb els tòpics que aquestes són eines perilloses. FORMACIO PER A TOTS FAMILIES,PROFESSORS I ALUMNES Reflexionar sobre els temaris de ESO I L´ESTREPITÓS FRACÀS ESCOLAR no només es culpa dels alumnes sinó de tot el sistema Educatiu fallen moltes coses, shan de canviar cap assignatures útils per la vida cotidiana. Cal motivar als adoslecents tenim un greu problema de base LA DESMOTIVACIO.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2021-08-82627
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/fase2composicioCEC/f/3192/proposals/82627/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/fase2composicioCEC/f/3192/proposals/82627/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Got it! It seems like you're describing a scenario where families, students, and teachers are being trained in the use of new digital tools and resources for their work and learning. This could involve training sessions, workshops, or online tutorials aimed at familiarizing them with various software, applications, and online platforms that enhance productivity, communication, collaboration, and learning experiences. These tools might include educational apps, virtual learning environments, communication platforms, project management software, and more. Such training initiatives can empower individuals to adapt to the digital age and make the most of available resources for academic and professional growth. https://chestnutmushrooms.com/chestnut-mushroom-recipes/

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...