" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament del Fons de Transició Nuclear

Proposta d’un projecte de decret pel qual es regularà el reglament del Fons generat amb l’afectació parcial dels ingressos relacionats amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Fase 3 de 3
Retorn 10/06/2022 - 17/06/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Mitjançant aquest procés participatiu, es vol implicar a la ciutadania en la proposta de creació d’un reglament del Fons generat amb l’afectació parcial dels ingressos relacionats amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Fons de Transició Nuclear), i recollir les seves propostes i comentaris.

L'objectiu principal d'aquest nou Decret és regular, d’acord amb l’article 8, paràgraf 4, lletra c) de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, el Fons generat per l’afectació parcial dels ingressos relacionats amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Aquest Fons té com a finalitat finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica nuclear a les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellòs. Les actuacions s’orienten a fomentar la reactivació econòmica de les zones afectades, i promoure'n i millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmica.

Amb el nou decret es vol assegurar una gestió eficient i eficaç del Fons, i garantir-ne la seguretat jurídica en l’exercici de les funcions que té encomanades. 

La proposta de reglament s’orienta a fixar:

-     Les condicions per les quals es regeix el Fons

-     Les regles de funcionament

-     Els criteris distributius per assignar-lo a diferents conceptes de despesa, a consensuar entre els diferents actors involucrats en la gestió del fons

-     Els drets i deures de les administracions implicades en el Fons


Preguntes per centrar les aportacions:

1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que l’Administració de la Generalitat hauria de valorar?

2. Quin tipus de projectes o iniciatives creieu que es podrien finançar amb les aportacions del Fons?

3. Quins territoris penseu que haurien de ser prioritaris per dur a terme els projectes?


Grups als quals s’adreça la consulta:

Aquesta consulta s’adreça a la ciutadania en general, particularment de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona, i molt especialment als sectors socials i econòmics dels municipis propers a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs.

Propostes Veure tots (10)

Acceptades
Els Fons han d’anar destinats a aquells projectes de diversificació econòmica que contemplin...
  • Creat el
    02/06/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Acceptades
Tenint en compte aquest escenari de futur a curt i mig termini anteriorment descrit , és...
Acceptades
És especialment important que es consideri que aquestes plantes tenen una data de caducitat...
Acceptades
Aquests ajuntaments de la Zona 1 compten des de fa 30 anys amb un àrea de promoció econòmica, que...
Veure tots (10)
El que es decideix 1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que l’Administració de la Generalitat hauria de valorar? 2. Quin tipus de projectes o iniciatives creieu que es podrien finançar amb les aportacions del Fons? 3. Quins territoris penseu que serien prioritaris per dur a terme els projectes?
Qui hi participa Aquesta consulta s’adreça a la ciutadania en general, particularment de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona, i molt especialment als sectors socials i econòmics dels municipis propers a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs.
Departament Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Secretaria d'Empresa i Competitivitat
Disposa de retorn
Data d'inici 09 de Maig de 2022
Data de finalització 09 de Juny de 2022
Referència: II-PART-2022-05-496

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/fonsnuclear/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/fonsnuclear/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

38

Seguidores

10

Propostes

1

Adhesions