" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei d'incorporació en el Codi civil de Catalunya de la regulació de les fonts no contractuals de les obligacions.

Consulta pública prèvia de l'Avantprojecte de llei de modificació del llibre sisè del Codi civil de Catalunya en matèria de les fonts no contractuals de les obligacions.

Fase 2 de 3
Participació 29/02/2024 - 29/03/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania en general, dels principals operadors jurídics i de determinats col·lectius afectats de manera especial sobre com ha de ser el sistema de les fonts no contractuals de les obligacions.


Preguntes per a orientar les aportacions


1) Creieu necessari introduir una normativa catalana específica per regular les fonts no contractuals de les obligacions (la responsabilitat extracontractual, l’enriquiment injustificat i la voluntat unilateral)?
2) Quins criteris jurisprudencials considereu que és convenient incorporar en el desenvolupament de les fonts no contractuals de les obligacions en el Codi civil de Catalunya?
3) Opineu que, amb relació a la responsabilitat extracontractual, s’ha de delimitar la tipologia de danys?
4) Enteneu necessari distingir i definir què s'entén com a responsabilitat per dol i, d’altra banda, responsabilitat per culpa?
5) A grans trets, quins aspectes de la relació de causalitat s'han de regular?
6) Penseu que és necessari regular de forma específica els tres fonaments de la responsabilitat: responsabilitat per fet propi, responsabilitat per fet aliè i responsabilitat objectiva?
7) Quines causes de justificació i exoneració de la responsabilitat creus convenient regular a la responsabilitat extracontractual?
8) Creieu convenient regular la institució de l’enriquiment injustificat dins del Títol relatiu a les fonts no contractuals de les obligacions? En cas afirmatiu, quins aspectes de l’enriquiment injustificat considereu adequats incorporar a la codificació del Codi civil de Catalunya?
9) Creieu necessari incloure i definir la voluntat unilateral dins del Títol relatiu a les fonts no contractuals de les obligacions?
10) Creieu adient que hi hagi una vinculació obligatòria pel fer d’anunciar una voluntat de manera unilateral? En cas afirmatiu, considereu necessari incloure altres supòsits a banda de la promesa pública, el concurs públic i la subjecció a codis de conducta que han estat anunciats públicament?


Propostes Veure tots (1)

Yo tengo una discapacidad y he sufrido maltrato por parte de mi familia pedí ayuda a servicios...
Veure tots (1)
El que es decideix Incorporar el Títol III del llibre sisè del Codi civil de Catalunya relatiu a les fonts no contractuals de les obligacions.
Qui hi participa Està convidat a participar qualsevol entitat, col·lectiu, empresa, administració que se senti vinculada així com qualsevol persona a títol individual.
Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Unitat promotora Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació
Disposa de retorn
Data d'inici 29 de Febrer de 2024
Data de finalització 29 de Març de 2024
Referència: II-PART-2024-02-669

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/fontsnocontractuals/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/fontsnocontractuals/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

22

Seguidores

1

Propostes

1

Adhesions