" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut

Consulta pública prèvia a l’elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut

Fase 1 de 2
Participació 15/01/2024 - 15/02/2024
Fases del procés

Adaptar els SI en comptes de donar accés indiscriminat a la HC dels pacients

24/01/2024 18:01  

Les meves aportacions van en la línia d’indicar que la desburocratització passa mes pels sistemes d’informació que no pas per la redistribució de les tasques, que no dubto que en algun centre puguin ser necessàries, però en tot cas jo veig més eficient millorar els sistemes d’informació assistencials per permetre que el personal administratiu pugui realitzar les tasques que li son assignades que no pas que puguin accedir a l’historial clínic dels pacients doncs no tenen la formació necessària per prendre decisions a nivell clínic, per tant, no veig perquè necessiten accedir a tota la història clínica dels pacients.

En aquesta línia penso que haurien de poder accedir a certes dades a l’hora de fer els tràmits prescrits pels assistencials i relacionar-se amb el pacient. Per exemple, un cas molt clar es la recollida de dades de l’empresa en el cas de tramitar una IT. Ara ho fa el metge i li fa perdre molt de temps. En aquest cas, al meu entendre, el metge només hauria de determinar si el procés requereix una IT i la durada prevista, i tota la paperassa ja la podria gestionar personal administratiu. Però aquest personal hauria de poder fer aquestes gestions dels del seu entorn assistencial, no hauria de ser necessari que accedís a l’entorn clínic per fer les gestions administratives. Si bé tindria accés a les dades clíniques del procés com el diagnòstic (no a tot l’historial clínic del pacient).

I seguint amb els sistemes d’informació el que a mi em sembla més greu i rellevant es que des del mateix CatSalut s’imposi la utilització d’un determinat sistema d’informació per a una determinada activitat o línia assistencial, sense tenir en compte les excepcions que hi ha arreu del territori, habitualment motivades per la manca de professionals sanitaris. En aquests casos excepcionals el CatSalut, a través de la Regió Sanitària corresponent, opta per una reordenació dels serveis per afavorir la optimització de recursos i així poder donar el servei sanitari adequat i, alhora, reduir despesa al sistema públic. Em refereixo a activitats que el CatSalut considera "de Primària" però que les realitza una entitat proveïdora hospitalària, com poden ser el PADES, ASSIR, drogodependències, certes activitats de salut mental, programes de cribatge, etc... En aquest casos s’obliga a la entitat proveïdora a utilitzar dos sistemes d’informació diferents: eCAP per a les activitats que CatSalut ha catalogat com Primària (o ALMA per al cribatge de càncer de mama) i el sistema d’informació hospitalari propi del centre d’aguts. Per tant, els professionals sanitaris i administratius han d’aprendre, conèixer i utilitzar dos sistemes d’informació diferents i en la majoria de casos s’acaba fent un doble registre de les dades per tal de poder donar resposta a les sol·licituds de dades que fa la mateixa administració. Des del meu punt de vista aquestes excepcions s’haurien de resoldre des dels sistemes d’informació amb dues línies d’actuació:

1.implementar els registres, circuits i integracions necessaris en els sistemes d’informació del centre que realitzar l’activitat, es a dir, en el sistema d’informació hospitalari

2.l’explotació de les dades des dels serveis centrals del CatSalut haurien de recollir les dades no només del sistema d’informació eCAP sinó també dels sistemes d’informació dels centres sanitaris que son una excepció, ja sigui directament en el cas del SAP ARGOS o bé facilitant un sistema de càrrega de les dades automatitzat i no manual com ho fan ara.

Des del meu punt de vista s’ha invertit molts diners públics en dos projectes com son la Història Clínica Compartida de Catalunya (ara HES) i el iS3 justament per afavorir i facilitar el traspàs automatitzat de la informació clínica i assistencial entre diferents sistemes d’informació però el mateix CatSalut no ho explota en tots els casos i demana als centres sanitaris, i per tant, als professionals que hi treballen, que registrin dues i tres vegades les dades d’activitat. Quan es podria implementar solucions per a que els sistemes d’informació dels centres i dels serveis centrals del Catsalut es comuniquessin i alleugerir així la càrrega que suposa per als professionals, també sanitaris.

Llistat d'adhesions

i 2 persones més (veure més) (veure menys)
Número d'adhesions5

Referència: II-PROP-2024-01-88306
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/funcionsadmin/f/3977/proposals/88306/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/funcionsadmin/f/3977/proposals/88306/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

2 en contra (100.0%)

member-avatar Ramon Garcia

En contra  Crec que es un error parlar d'accés indiscriminat quan estem parlant de personal del mon sanitari que forma part del procés assistencial i que en el moment que entra a treballar signa un compromís de confidencialitat de la mateixa manera que la resta de categories professionals i el aquest accés el faria servir per millorar la eficiència del sistema sanitari. 😉 Actualment en la IT ja no es necessari recollir la dada de la empresa. En la resta de la exposició totalment d’acord en que els sistemes d’informació han de facilitar la tasca de TOTS els professionals que intervenen en el procés assistencial.

En contra  

Crec que es un error parlar d'accés indiscriminat quan estem parlant de personal del mon sanitari que forma part del procés assistencial i que en el moment que entra a treballar signa un compromís de confidencialitat de la mateixa manera que la resta de categories professionals i el aquest accés el faria servir per millorar la eficiència del sistema sanitari. 😉
Actualment en la IT ja no es necessari recollir la dada de la empresa.
En la resta de la exposició totalment d’acord en que els sistemes d’informació han de facilitar la tasca de TOTS els professionals que intervenen en el procés assistencial.

En contra  

Faig referència a aquesta frase: "que no pas que puguin accedir a l’historial clínic dels pacients doncs no tenen la formació necessària per prendre decisions a nivell clínic, per tant, no veig perquè necessiten accedir a tota la història clínica dels pacients"
Actualment existeix una formació reglada (Tècnic/a en Documentació i Administració Sanitàries amb el Reial Decret 768/2014) en la que els alumnes reben tota la formació necessària per a poder accedir a la Història Clínica i fer-ne un us professional d’ella. Òbviament el personal administratiu no ha de fer-ne una valoració clínica degut a que no es la seva funció, de la mateixa forma que el personal mèdic no ha de fer (ho hauria de fer) la mínima burocràcia.
L’accés a la HC no es un caprici del personal administratiu, es una demanda necessària per gran part de tots els grups professionals per ajudar-los en la seva tasca diària.
L’administratiu sanitari signa com tots els professionals un document de confidencialitat
Oscar Peña

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...