" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut

Consulta pública prèvia a l’elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut

Fase 2 de 2
Retorn 16/02/2024 - 19/04/2024
Fases del procés

Els administratius poden enriquir i afegir valor al procés assistencial

15/02/2024 09:41  

1.    Considereu que el personal administratiu pot desenvolupar funcions administratives que li siguin pròpies (ni clíniques ni sanitàries) i que, en aquests moments i en determinats casos, està desenvolupant el personal sanitari, per tal de manllevar feines administratives sense cap valor clínic a aquests professionals i fomentar el treball en equip?


Sí, sens dubtes algunes tasques de caire administratiu, que actualment estan desenvolupant els sanitaris, les podrien assumir els administratius /les administratives del sistema sanitari. Estic pensant per exemple en la recollida d'informació per sol·licitar una ambulància indicada pels sanitaris, La programació proactiva de vacunes de la població de la seva UBA, de controls de salut de pacients amb determinades patologies, col·laborar en els activitats comunitàries dels equips, fomentar-les i proposar d'algunes que podrien realitzar de forma autònoma ( utilització del sistema sanitari, sistemes d'informació,...). Implicar als usuaris i fomentar les activitats grupals realitzades en el centre de salut. Fomentar el voluntariat entre la població que atén, gestionar el grup de voluntaris i les necessitats que poden cobrir aquests últims. Ajudar i acompanyar a l'usuari al llarg del seu procés assistencial per el sistema sanitari, com ara: informar dels circuïts per visites en els diferents dispositius assistencials, per fer-se les proves complementaries necessàries per al diagnòstic i tractament de les persones, facilitar i informar sobre les preparacions per les proves complementàries, informar i gestionar totes les prestacions Catsalut.  


2.     Creu que aquesta reorganització de les tasques administratives pot redundar en una millor experiència, accessibilitat i atenció als usuaris de tots els àmbits assistencials (atenció hospitalària, primària, intermèdia i de salut mental)?


És evident que sí, entre altres cose per ser els professionals més visibles i accessibles en els centres de salut. Amb seguretat augmentarà la resolució del sistema al potenciar les seves competències. Aquestes característiques converteixen a l'administratiu sanitari en un nòdul de connexió entre la ciutadania i els professionals del sistema, ja siguin del seu propi centre com professionals d'altres centres, nivells assistencials, proveïdors sanitaris (CatSalut, TSNU, Hospitals, Intermèdia, Ajuntament, Serveis socials, etc.. ) . Inclús com nexe d'unió entre els diferents professionals del sistema sanitari amb la finalitat de millorar l'eficiència del mateix : gestionant, agilitzant, conduint, i millorant, gestionar el procés assistencial.  


Al meu entendre, els administratius sanitaris i les administratives sanitàries poden contribuir positivament en l'experiència del pacient, ja que mitjançant l'escolta activa poden ajudar a la humanització i personalització del procés assistencial, és a dir, a empatitzar amb les persones usuàries i les seves famílies, que es troben en un moment de vulnerabilitat, facilitant-li el recolzament per transitar de forma amble per un sistema sanitari molt tecnificat i que pot semblar o donar la impressió d'impersonal. 


3.     Penseu que aquesta reorganització de les tasques administratives pot redundar en una millor experiència i satisfacció dels professionals de l’equip assistencial?


N'estic convençut, de que augmentarà la satisfacció de l'equip assistencial, màxim quan tots poden aportar el seu granet de sorra al funcionament de l'equip. Sobretot si, es respecte la vàlua i el valor que afegeixen de tots i cadascun dels membres, ja que això ajuda a augmentar el sentiment de pertinença a l'equip. El qual deu anar acompanyat del reconeixement de les competències de cada col·lectiu, la seva responsabilitat, les seves funcions, i unes condicions laboral i sou dignes. 

Llistat d'adhesions

i 1 persona més (veure més) (veure menys)
Referència: II-PROP-2024-02-88402
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/funcionsadmin/f/3977/proposals/88402/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/funcionsadmin/f/3977/proposals/88402/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...