" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut

Consulta pública prèvia a l’elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut

Fase 2 de 2
Retorn 16/02/2024 - 19/04/2024
Fases del procés

Reconeixement dels anys d'experiència sanitària per als administratius sanitaris

15/02/2024 19:58  

De conformitat amb el nou rol de la categoria d'administratiu/va sanitàri/a com un valor fonamental de l'atenció primària de salut i amb l'objectiu de reforçar l'administratiu/va de referència i ser una part dels equips d'atenció primària amb la finalitat d'optimizar les seves funcions així com d'incrementar la satisfacció dels ciutadans, considero un valor afegit que ha de poder valorar-se l'experiència com a tècnic especialista de grau mig sanitari,( tècnic en cures auxiliars d'infermeria) així com l'experiència en la categoria d'administratiu/va del grup C1, com a professional del grup 3, "personal que realitza tasques d'execució autònoma que, encara que actuï sota supervisió, exigeixen habitualment iniciativa i responsabilitat."

M'agradaria que tinguessin en compte per a crear la categoria de l'administratiu/va sanitari/a l'experiència en la part funcional sanitària dels professionals que decideixin promocionar a les categories no sanitàries i no penalitzar aquesta experiència obligant a començar de 0 la carrera professional, traient els graus consolidats com si l'experiència de molts anys en els nostres Hospitals de tercer nivell Europeu no serveixin com un valor per oferir seguretat i expertesa professional als nostres ciutadans/es.

Carreres professionals d'11, 18 anys o més anys que desapareixen dels nostres incentius, accions negatives per a la millora de l'atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya,

La finalitat de la carrera professional és incentivar, a través del reconeixement de la progressió individual dels professionals, les accions de formació i altres que aporten un valor afegit a l'organització i, com a conseqüència. representen una millora en la prestació de serveis, un desenvolupament satisfactori de l'activitat dels professionals i un constatable grau de compromís amb l'organització, recolzant i potenciant la figura de l'administratiu/va sanitari/a tant sol·licitada en aquests moments, apostant per una sanitat de qualitat, excel·lència i de millores continues cap a la ciutadania

Reconeixement a la categoria d'auxiliars/es administratius/ves de tasques d'execució autònoma per normativa legal amb l'adequació salarial a l'increment de responsabilitat.

Facilitar l'accés a la categoria d'administratiu/va des de la categoria d'auxiliars administratius/ves amb convocatòries públiques continues i no eliminatories de promoció interna, valorant l'experiència consolidada i proves adequades a les tasques realitzades amb l'objectiu de que tots/es les professionals tinguin la categoria administratiu sanitari

La meva proposta perquè el plà d'acció per a la millora de l'atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya sigui un èxit garantizat és el respecte i la valoració dels seus treballadors/es de totes les categories.

El personal feliç i valorat en la seva feina és garantia d'èxit.

Juan Carlos Bueno, administratiu d'atenció a la ciutadania, amb 30 anys de serveis prestats a la sanitat

Referència: II-PROP-2024-02-88413
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/funcionsadmin/f/3977/proposals/88413/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/funcionsadmin/f/3977/proposals/88413/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...