" class="part-icon-bars">

El futur urbanístic del Camp de Tarragona

#elfuturdelCamp Directrius de planejament urbanístic en l'àmbit metropolità del Camp de Tarragona

Fase 3 de 3
Fase de retorn 16/10/2021 - 03/12/2021
Fases del procés

Taules tècniques de debat

Es realitzen 9 taules tècniques durant la primera setmana d'octubre. La celebració d’aquestes taules es fa a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus, de la Universitat Rovira i Virgili, on hi ha una exposició temàtica articulada a partir dels eixos determinats a les taules de debat. A més del seguit de cartografies específiques i el buidat sistemàtic de dades que permetrà elaborar un retrat complex del territori, aquest material expositiu incorpora uns eixos transversals sobre la crònica de la seva construcció amb imatges del seu desenvolupament així com un inventariat de diversos aspectes formals o representatius de les seves dinàmiques d’interacció, la seva distribució geogràfica, els seus trets socioculturals o culturalment identitaris o, en definitiva, el seu paisatge compartit.

Participació en línia

De manera complementària i orientada al conjunt de la ciutadania hi ha un canal de participació digital. L’estructura d’aquest format incorpora, a més del vídeo de la presentació institucional d’obertura del procés, un seguit de documentació sintètica per a cadascun dels blocs a partir dels quals s’estructuren un qüestionari en línia