" class="part-icon-bars">

Sorteig de la Grossa de Sant Joan 2020

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d'ordre que reguli les categories de premis i la distribució de l'import total que es destina entre les diferents categories pel sorteig de la Grossa Sant Joan 2020 i següent

Fase 2 de 2
Retorn i tancament 02/12/2019 - 03/12/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un projecte d’ordre que reguli les categories de premis i la distribució de l’import total destinat a premis entre les diferents categories pel sorteig de la Grossa de Sant Joan 2020 i següents.

Amb aquesta iniciativa es pretén solucionar el problema derivat de que l’Ordre que actualment regula les categories de premis i la distribució de l’import total destinat a premis entre les diferents categories d’aquest sorteig no preveu l’existència d’un segon i un tercer premis de 30.000 € i 15.000 € per bitllet respectivament. Amb la introducció d’aquests premis, s’eliminen els especials de les extraccions 4a, 5a i 6a.

Els objectius de la iniciativa són:

1.   Fer possible la celebració d’un sorteig de la Grossa de Sant Joan 2020 que, tot i tenir caràcter extraordinari per la importància del primer premi, afegeixi un segon i tercer premi que facin més atractiva la participació en aquest sorteig. Amb la introducció d’aquests premis, s’eliminen els tres premis especials de les extraccions 4a, 5a i 6a.

2.   Establir el marc regulador, exigit pel Decret 149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, relatiu a les diferents categories de premis i la distribució del seu import.

3.   Incrementar l’activitat comercial dels establiments que integren la xarxa comercial de Loteries de Catalunya i que conformen una part important del teixit comercial del territori de Catalunya.

Amb la consulta prèvia es vol copsar la percepció i el criteri de la ciutadania davant la iniciativa de millorar les categories de premis i la distribució de l’import total destinat a premis entre les diferents categories del sorteig per a la Grossa de Sant Joan 2020, i següents, amb la possibilitat d’obtenir més ingressos tant per part de la xarxa comercial de l’EAJA com pel Tresor de la Generalitat, que és el destinatari dels beneficis obtinguts del producte de les seves loteries.

Mecanisme de participació: Debat obert (preguntes suggerides)

1.- Una vegada celebrat el sorteig de la Grossa Sant Joan d’enguany, considereu convenient que el sorteig de la Grossa Sant Joan, previst pel dia 24 de juny de 2020, tingui una estructura de premis més atractiva i interessant?

2.- Quina estructura o categories de premis considereu que hauria de tenir el sorteig de la Grossa Sant Joan?

Documentació addicional:

Podeu consultar l'actual normativa accedint als llocs següents::

NORMATIVA DE LOTERIES DE CATALUNYA

http://economia.gencat.cat/ca/20_departament/normativa/loteriacatalunya/

ORDRE VEH/1035/2019, de 17 d'abril, sobre les categories de premis i els seus imports per al sorteig de la Grossa de Sant Joan 2019, i els següents.

http://economia.gencat.cat/web/.content/loteriacatalunya/regulacio/especifica/documents/ORDRE-VEH_1035_2019-de-17-dabrilcategories-de-premis-GSJoan-DOGC-786-25.4.2019.pdf

Per més informació

https://www.loteriadecatalunya.cat

Qui hi participa Ciutadania en general / Persones integrants de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Disposa de retorn No
Data d'inici 30 de Octubre de 2019
Data de finalització 30 de Novembre de 2019
Referència: II-PART-2019-10-286

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/grossasantjoan2020/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/grossasantjoan2020/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

188

Seguidores