" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya

#grupsinteres Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 23/12/2019 - 23/01/2020
Fases del procés
La normativa ha de reconèixer expressament que “resten excloses de l’àmbit objectiu del registre de grups d’interès les activitats realitzades pels col•legis i consells de col•legis professionals en el marc de les funcions públiques que els atribueix l’ordenament jurídic.” Els col•legis i consells de col•legis no han de crear registres de grups d’interès, atesa la Dispos. Derog. del DLlei 1/2017. El futur règim sancionador haurà de ser proporcionat i adequat a la seva finalitat.
0 Suports
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2019-12-77475
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/grupsinteres/f/2735/proposals/77475/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/grupsinteres/f/2735/proposals/77475/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...