" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya

#grupsinteres Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 23/12/2019 - 23/01/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa


El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya.

El text normatiu té com a objectiu revisar i millorar la regulació vigent dels grups d’interès per tal de reforçar la transparència de l’activitat de l’Administració Pública i les activitats d’influència

Objectiu de la consulta

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i dels grups d’interès i dels subjectes de l’article 3.1.b i c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en particular, sobre les possibles solucions als problemes que s’han detectat en relació amb la regulació dels grups d’interès així com posar de manifest altres problemes que no hagin estat considerats per part de la unitat impulsora.

Els principals objectius de la consulta són:

 • Conèixer propostes per tal d’aconseguir clarificar els subjectes i les activitats obligades a inscriure’s al Registre de grups d’interès de Catalunya.
 • Conèixer opcions enfocades a reduir les càrregues administratives derivades de l’obligació dels grups d’interès de comunicar al Registre els contactes amb servidors públics.
 • Conèixer millores encaminades a simplificar els tràmits d’inscripció i de comunicació al Registre.
 • Conèixer propostes de creació d’un nou règim sancionador que sigui eficaç i eficient.
 • Conèixer suggeriments que permetin ajustar les obligacions que s’imposen als grups d’interès en funció de les seves característiques per tal d’evitar que subjectes desiguals tinguin obligacions iguals.


Preguntes per a orientar les aportacions

 1. Opineu que actualment és clar qui és un grup d’interès i si una activitat és realment d’influència o intermediació? En aquest sentit, creieu convenient revisar la definició de grup d’interès i clarificar quines activitats es consideren d’influència o intermediació?
 2. Considereu que és equilibrat que tots els grups d’interès tinguin les mateixes obligacions derivades de la seva condició com a lobis independentment de les seves característiques desiguals, tant pel que fa al pressupost que poden dedicar a l’activitat d’influència, la seva dimensió, etc. o, pel contrari, creieu que les obligacions haurien d’adaptar-se a les característiques de cada grup d’interès? Si és així, quines opcions proposeu per tal de ponderar les diverses obligacions (nombre de membres que té el grup d’interès, pressupost, etc.)?
 3. Creieu que el formulari per a la inscripció en el Registre de grups d’interès de Catalunya (que recull les dades obligatòries establertes al Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic) és clar i simple o, pel contrari, considereu que algunes de les dades que es demanen no es comprenen correctament i/o no són necessàries?
 4. Actualment no es disposa d’un règim sancionador específic per als grups d’interès que no compleixen amb les obligacions que els són pròpies sinó que és d’aplicació el règim general de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. Creieu convenient crear, doncs, un règim específic que permeti imposar sancions als grups d’interès davant de l’incompliment de les obligacions imposades legalment? Si és així, us agradaria fer alguna proposta concreta?


Propostes Veure tots (8)

 • Creat el
  20/12/2019
 • 2
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  20/12/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Adjuntem document que recull les consideracions de La Unió a la Memòria de l'avantprojecte de...
 • Creat el
  20/12/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (8)
Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Disposa de retorn No
Data d'inici 22 de Novembre de 2019
Data de finalització 22 de Gener de 2020
Referència: II-PART-2019-11-293

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/grupsinteres/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/grupsinteres/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

9

Participants

205

Seguidores

8

Propostes

2

Adhesions