" class="part-icon-bars">

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés

23/10/2017 17:00  
0.- PREÀMBUL: En el preàmbul trobo a faltar que es visibilitzi amb l’esment directe l’eradicació del “masclisme” i a “l’aporofòbia”... 1.- DRET A LA IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ: Article 4.1, faria els següents canvis: “Es reconeix el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Ningú no pot ser discriminat per raó de naixement??, nacionalita o manca de nacionalitat, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció, opinió o ideologia, edat, discapacitat, orientació sexual o identitat de gènere o expressió de gènere, malaltia física o mental, situació econòmica o qualsevol altra consideració personal o social que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions d’igualtat, dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones.” Comentaris: - No sé què vol dir exactament la discriminació per raó de naixement !!!??? Quan ja parlem de discriminació per raó d’edat i per raó de nacionalitat... - Estaria bé emfatitzar l’ “aporofòbia” i incloure la discriminació per “situació econòmica” per exemple. 2.- VICTIMITZACIÓ SECUNDÀRIA: En l’article 4.3 faltaria incloure la “victimització secundària.” 3.- VICTIMITZACIÓ SECUNDÀRIA: En l’article 5 caldria incloure la definició de “victimització secundària”: “Maltractament addicional exercit a les persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions d’altres agents implicats” 4.- EDUCACIÓ: Article 10 Educació: - Trobo a faltar la regulació de la COEDUCACIÓ. - Es podria regular el ”bullying” a nivell educatiu i definir-lo dins de l’àmbit administratiu a diferència del penal, si es que es possible. 5.- ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA etc: Dins l’article 13 si parlem de persones “discapacitades” es podria valorar també, incloure les persones “incapacitades” o “dependents” (persones amb trastorns psíquics o físics o amb “malalties cròniques” que no poden valdre’s per sí mateixes) 6.- COL.LABORACIÓ ENTRE INSTITUCIONS PÚBLIQUES: Article 24.2: es podria mencionar als jutges, El Cos de Mosso d’Esquadra i policia local... 7.- ÒRGAN PER A LA IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ: Article 29.d) Funcions de l’ Òrgan per a la igualtat de tracte i no discriminació: - La lletra d) diu: Exercir la potestat d’incoació, inspecció, instrucci
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2017-10-74899

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/f/2157/proposals/74899/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/f/2157/proposals/74899/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...