" class="part-icon-bars">

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Veure les fases

28/10/2016 02:00  
Sóc el Francesc-Xavier Jaurena i a continuació exposo algunes de les esmenes que crec que caldria introduir al Projecte de Llei així com el fonament d’aquestes. NECESSITAT D’UN ÒRGAN REALMENT INDEPENDENT. Esmena de transformació. Cal tenir en compte que les discriminacions no només poden ser comeses pels particulars sinó també per les mateixes administracions públiques. Per aquest motiu, entre altres, l’Òrgan per a la igualtat ha de poder actuar amb independència de les administracions públiques i per tant no ha d’estar sotmès a la direcció d'aquestes ni a ordres jeràrquiques. Només des de la plena independència orgànica i funcional tant del titular de l’òrgan com del mateix òrgan per a la igualtat serà possible una protecció efectiva de les persones en via administrativa enfront de les discriminacions que tenen el seu origen en les mateixes administracions. Cal evitar que en l’administració sigui jutge i part. Malgrat que el Projecte de Llei estableix al seu article 28.2 que l’òrgan per a la igualtat ha d’actuar amb plena independència i autonomia, el Projecte no introdueix cap garantia efectiva per tal que això sigui així i només fa un pronunciament genèric en tal sentit. Sí bé el Dret comparat existeixen diferents models a través dels quals es dota de forma real i efectiva d’autonomia orgànica i funcional als organismes públics que fiscalitzen les discriminacions en via administrativa, el mateix Dret públic català també ofereix instruments vàlids per assolir el mateix objectiu. Entre aquests, podem destacar dos. El primer fa referència a un òrgan o ens adscrit al Parlament el titular del qual es elegit pel Parlament. Per exemple, l’Oficina Antifrau de Catalunya obeiria a quest model. Un segon model consistiria en adscriure l’òrgan o l’ens a un departament de la Generalitat però el seu titular seria escollit pel Parlament i a la vegada s’introdueix garanties addicionals per garantir la seva independència i autonomia. A aquest model responen per exemple la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, l’Institut Català Internacional per a la Pau, etc. Respecte al nom de l’òrgan o ens, recomano substituir l’òrgan per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació per Oficina o Autoritat per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Conseqüentment recomano substituir l’article 28 del Projecte per alguna de les dues opcions: Opció 1. Article 28. Objecte i naturalesa. 28.1 Es crea l’Oficina per a la igualtat i la no-discriminació, entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2016-10-74903

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/f/2157/proposals/74903/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/f/2157/proposals/74903/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...