" class="part-icon-bars">

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Projecte de llei per a la Igualtat de tracte i la no-discriminació

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Veure les fases

28/10/2016 02:00  
Esmenes al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Preàmbul
Demanem afegir el concepte identitat o expressió de gènere i modificar el terme homofòbia per LGTBIfòbia per assegurar la citació de tots els col·lectius.
Article 4.4
Demanem la definició específica del concepte “finalitat legítima” en tant que permet la revocació dels drets que protegeix aquesta llei.
Article 8
Demanem que la llei contempli la creació d’òrgans i càrrecs interns a les organitzacions citades amb l’objectiu de vetllar pel compliment de l’article 8
Article 10.3
Demanem la substitució del concepte “atorgar una atenció especial” per “incorporar de forma transversal”
Article 11.3
Demanem l’eliminació de duplicitats, i per tant, eliminar els termes “síndromes incapacitants” i “portadores de virus”. Per contra, demanem que s’afegeixi el col·lectiu LGTBI, en tant que es un col·lectiu amb unes necessitats mèdiques específiques, i també que es contempli i visibilitzi el suïcidi.
Article 13
Demanem reformular l'article de la següent manera:
Les entitats i les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la present Llei han de garantir que no es produeixin situacions discriminatòries que preveu aquesta Llei i han d’establir, si és el cas, accions positives destinades a protegir els esmentats col·lectius per millorar les seves condicions de vida, afavorir la seva incorporació a la feina o l’accés a diferents béns i serveis essencials.
i) els infants
ii) els adolescents
iii) els joves
iv) les persones amb discapacitat
v) les persones grans
Article 16
Demanem la distinció entre mitjans de comunicació públics i privats per tal de reforçar el marc de competències de l’òrgan executor d’aquesta llei. Així doncs, demanem que es promogui l’ús del llenguatge no sexista, classista ni racista, així com l’establiment de quotes paritàries i l’augment de la representativitat de tots els col·lectius compresos en aquesta llei en els mitjans de comunicació.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2016-10-74907

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/f/2157/proposals/74907/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat-tracte-no-discriminacio/f/2157/proposals/74907/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...