" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la imatge corporativa dels Mossos d’Esquadra

#imatgecorporativa Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula la imatge corporativa i la identificació pública dels membres del cos de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.

Fase 2 de 2
Retorn 13/01/2020 - 13/02/2020
Fases del procés

Operativitat de la uniformitat d'USC.

07/02/2020 17:13  
Cal dotar a les unitats d'USC d'una uniformitat, moderna, segura i còmoda, que permeti fer front a les diferents necessitats del servei diari, tenint en compte les diferents realitats del territori. Cal que disposi d'un disseny modular per capes de fàcil col·locació que permeti donar resposta a les necessitats de cada moment. Diferenciar entre peces de roba, de protecció i de transport de material que posi a l'abast els diferents elements, en moments de tensió que mimben la motricitat fina.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2020-02-78233
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/imatgecorporativaMossos/f/2778/proposals/78233/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/imatgecorporativaMossos/f/2778/proposals/78233/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots