" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració d’instruccions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis

Consulta pública prèvia a l’elaboració de TRES Projectes d’Ordre, per les quals s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; en el Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE); i del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI), respectivament

Fase 1 de 2
Participació 19/12/2023 - 19/01/2024
Fases del proceso
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

Acerca de este proceso

Este proceso pertenece a Normativa

La iniciativa pretén desplegar reglamentàriament les condicions tècniques en matèria de seguretat en cas d’incendis que han de complir els establiments, activitats i edificis que es troben subjectes a control preventiu per part de la Generalitat, d’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) pretenen ser instruments tècnics que permetin una major comprensió dels reglaments tècnics que determinen les condicions de prevenció i seguretat en cas d'incendi als edificis i infraestructures, complementin o ajustin les condicions de seguretat necessàries en determinats tipus d’edificis o establiments, d’acord amb el seu risc específic, i conseqüentment, es millori l'efectivitat de les mesures de seguretat implantades en els edificis i infraestructures en cas de sinistre


Objectius de la consulta:

- Obtenir informació sobre la necessitat d’actualització o modificació de les instruccions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi, tant pel desenvolupament del RSCIEI, com del DB SI com de les instruccions tècniques complementàries genèriques.

- Conèixer l’opinió dels agents que actuen en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en cas d’incendi sobre les noves instruccions tècniques que es pretenen aprovar i la incidència que poden tenir en l’elaboració dels projectes corresponents.

- Conèixer l’opinió sobre si les noves instruccions tècniques comporten una millora de l’efectivitat de les mesures de seguretat implantades en edificis i infraestructures en cas de sinistre

Documentos relacionados

Quién participa Entitats col·laboradores de l’Administració actualment habilitades per actuar en l’àmbit de la prevenció I la seguretat en cas d’incendis. Col·legis professionals que actuen en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en cas d’incendi. Professionals lliures que realitzen activitat en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en cas d’incendi. Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis Ajuntament de Barcelona, atesa la seva especificitat. Personal del Cos de Bombers de la Generalitat, personal que presti serveis relacionats, personal del cos de Bombers Voluntaris, personal de les administracions públiques, sindicats, persones interessades.
Departamento Departamento de Interior
Dispone de retorno No
Fecha de inicio 19 de diciembre de 2023
Fecha de finalización 19 de enero de 2024
Referencia: II-PART-2023-12-647

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/instruccionsincendis/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/instruccionsincendis/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadísticas

26

Seguidoras