" class="part-icon-bars">

Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de Catalunya

Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de Catalunya

Fase 1 de 1
Retorn 28-11-2017 - 29-11-2017
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta prèvia del decret pel qual s’estableixen els termes i les condicions d’integració de la pensió d’orfenesa al patrimoni dels infants o dels adolescents orfes sota la mesura de tutela o guarda de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu del decret és donar compliment al que estableix l’article 213 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxicssobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.


Aquest projecte anirà dirigit als infants i adolescents orfes que estiguin sota la guarda o tutela de la Generalitat de Catalunya i preveurà tot el procés d’integració de les pensions d’orfenesa en el patrimoni privat d’aquests menors d’edat tutelats per l’entitat pública.


Es sotmet a debat públic la obligatorietat de desenvolupar reglamentàriament el procés d’integració de la pensió d’orfenesa en el patrimoni privat dels menors d’edat tutelats per la Generalitat. 

Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
Disposa de retorn No
Data de finalització 29 de Novembre de 2017
Referència: II-PART-2018-05-125

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/integracio-pensio-orfenesa/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/integracio-pensio-orfenesa/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.