" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia sobre jornada i horaris de treball del cos de Bombers.

Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració d’un Projecte de decret sobre jornada i horaris de treball del personal del cos de Bombers de la Generalitat.

Fase 2 de 3
Participació 09/01/2020 - 09/02/2020
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic van signar l’Acord 24 de maig de 2019 de condicions laborals dels funcionaris del cos de Bombers de la Generalitat per al període 2019-2022 ( DOGC núm. 7983, de 17.10.2019).

Aquest Acord estableix noves condicions de treball i jornada laboral dels funcionaris públics, condicions aplicables des de l’1 de juny de 2019, i que són incompatibles amb les que regula el  vigent Decret 74/2014, de 27 de maig, de jornada i horaris de treball del personal del cos de Bombers de la Generalitat (DOGC núm. 6633, de 29.5.2014). 


La proposta de decret sobre jornada i horaris de treball del personal té per objectiu derogar expressament el Decret 74/2014, i adequar les condicions laborals dels funcionaris del cos de Bombers a la realitat actual, com a conseqüència de l’aplicació i l’execució de l’Acord signat

Objectius de la iniciativa

La iniciativa pretén l’adequació legal de la regulació de la jornada i horaris de treball del personal funcionari del cos de Bombers a la realitat fàctica derivada de la signatura de l’Acord.  També donar seguretat jurídica amb una nova regulació reglamentària, que derogaria explícitament un decret la majoria d’apartats del qual s’han deixat d’aplicar.  Per assolir els objectius es van identificar dues opcions:

a) No derogar expressament el Decret 74/2014, i interpretar-ne la derogació implícita per l’execució fàctica de tots els apartats inclosos a l’Acord.  Aquesta opció presentava problemes per l’incompliment d’un dels apartats de l’Acord mateix i per la inseguretat jurídica del fet de mantenir vigent un decret el contingut del qual ja no és aplicable materialment.

b) Redactar la proposta d’un nou decret de jornada i horaris de treball  que recollís tots els aspectes fixats sobre aquesta matèria en l’Acord, i que derogués de forma expressa el Decret 74/2014. El Departament d’Interior opta per aquesta segona opció per congruència jurídica i per aplicació dels pactes continguts en l’esmentat Acord de condicions laborals dels funcionaris del cos de Bombers de la Generalitat per al període 2019-2022.


Qui hi participa Sindicats i membres del cos de Bombers de la Generalitat, persones interessades.
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn No
Data d'inici 09 de Gener de 2020
Data de finalització 09 de Febrer de 2020
Referència: II-PART-2020-01-306

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/jornadaihorarisdeBombers/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/jornadaihorarisdeBombers/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

189

Seguidores