" class="part-icon-bars">

LA MEVA SALUT

#lamevasalut Aprofundint en l'opinió, les valoracions, l'ús i les expectatives de la ciutadania sobre La Meva Salut

Fase 3 de 3
Fase de retorn 04/07/2019 - 07/12/2019
Veure les fases
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  12/06/2019 - 13/06/2019

  Fase d'informació

  El Departament de Salut, després de fer una avaluació dels 10 anys de la posada en marxa de La Meva Salut, és conscient que els nous passos en el desenvolupament del projecte exigeixen processos de maduració social i de participació ciutadana per tal de millorar-ne l’accessibilitat, qualitat, rellevància, eficiència, així com la implantació i l’impacte.

  En coherència amb aquesta fita, el present projecte es fixa com a objectiu general aprofundir en les opinions, valoracions, necessitats, requeriments, expectatives i experiències de la ciutadania de Catalunya respecte a l’espai digital La Meva Salut per tal d’integrar aquestes aportacions en els futurs desenvolupaments d’aquest recurs electrònic i facilitar que la ciutadania hi tingui accés i el pugui utilitzar. En definitiva, es tracta d’apropar La Meva Salut als destinataris.

  Per fer-ho possible, la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya posa aquest espai de participació telemàtic a disposició de la unitat promotora del projecte amb la finalitat de garantir l’accés universal a la participació de totes les persones que vulguin dir-hi la seva −més enllà de la sessió participativa presencial que se celebrarà el proper 12 de juny de 2019 i on els participants convidats, ho són per raó de les seves característiques.

  La fase participativa d’aquest procés es durà terme a través del portal participa.gencat.cat. S’iniciarà el proper 13 de juny de 2019 i finalitzarà el 4 de juliol de 2019.

 2. 2
  13/06/2019 - 04/07/2019

  Fase participativa

  S’empraran dos canals diferents: un, en modalitat presencial; i l’altre, en modalitat telemàtica, a través del portal participa@gencat.cat.

  El canal en modalitat presencial té un doble objectiu:

  • Aprofundir en les aportacions dels participants mitjançant una dinàmica conduïda que cristal·litzi en propostes i suggeriments.
  • Garantir la participació de col·lectius estratègics mitjançant una convocatòria directa i específica, centrada en les característiques dels participants triats expressament amb una finalitat determinada.


  El canal en modalitat telemàtica té com a objectiu:

  • Mitjançant aquest canal fer el procés més eficient i accessible, fet que ha de permetre l’ampliació de les veus i les aportacions de la ciutadania.

 3. 3
  04/07/2019 - 07/12/2019

  Fase de retorn

  El retorn del procés participatiu, tant de la modalitat presencial com de la modalitat telemàtica, es farà conjuntament, amb un document que inclogui els escandalls següents:

  • Problemes detectats a La Meva Salut, recollits en la modalitat presencial.
  • Propostes de millora de La Meva Salut, recollides en la modalitat presencial.
  • Priorització, per rellevància i urgència, de les propostes de millora de La Meva Salut, recollides en la modalitat presencial.
  • Valoracions, opinions, necessitats i expectatives, recollides en la modalitat telemàtica.

   

  Els resultats de les diverses modalitats de participació es vincularan a l’estratègia d’evolució del projecte La Meva Salut, que ha de marcar la trajectòria futura de l’eina.