" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de la llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de la llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Fase 2 de 2
Retorn 21/07/2022 - 30/09/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Objectiu de la consulta

Recollir l’opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i rebre propostes de millora.

Preguntes per centrar les aportacions

 1. Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?
 2. S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 3. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?


Grups als quals s’adreça la consulta

Atès que l’article 36.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix, amb caràcter potestatiu, que els avantprojectes de llei se sotmetin a audiència de les entitats que tinguin encomanada per llei la defensa d’interessos que es podrien veure afectats per l’entrada en vigor de la llei, caldria sotmetre l’Avantprojecte a la consulta de les entitats i organitzacions més representatives incloses a l’àmbit d’actuació de l’Autoritat:

 • Entitats representatives d’ens locals.
 • Consell interuniversitari.
 • Organitzacions més representatives de persones consumidores i usuàries.
 • Associació intercol·legial.
 • Institut d’Estudis Catalans, entre d’altres.

Tanmateix, atès que l’Avantprojecte de llei pot afectar els drets i interessos d’altres entitats i del conjunt de la ciutadania, la consulta serà oberta al conjunt de ciutadans i entitats.

Pel que fa a les accions que es duran a terme per instar aquesta participació: la consulta s’articularà al portal Participa com a element més eficaç de difusió i informació.

Propostes Veure tots (1)

Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de la llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Creat el
  15/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (1)
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn
Data d'inici 20 de Juny de 2022
Data de finalització 30 de Setembre de 2022
Referència: II-PART-2022-06-512

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-autoritat-catalana-proteccio-dades/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-autoritat-catalana-proteccio-dades/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

29

Seguidores

1

Propostes