" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l' Avantprojecte de la Llei del mar

Consulta pública sobre l’elaboració de l'Avantprojecte de Llei del mar

Fase 2 de 2
Retorn 17/03/2022 - 17/04/2022
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme l’actualització de la normativa sectorial catalana en matèria d’activitats marítimes i medi marí, i assolir la participació i corresponsabilitat en la configuració de les polítiques marítimes i afers marítims i garantir un procés participatiu el més ampli possible.

Objectiu de la consulta

La consulta pretén, d’una banda, conèixer l’opinió pública i recollir propostes sobre quin ha de ser el contingut de la Llei del mar per poder garantir el desenvolupament sostenible de l’economia blava en uns ecosistemes plenament funcionals i, tanmateix, conèixer efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment i que es consideri no s’hagin posat en relleu en la memòria preliminar.

D’una altra banda, recollir suggeriments i propostes d’actuació en relació amb les actuals necessitats i exigències de preservació dels ecosistemes i adopció de mesures de protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes marins en relació amb les exigències de preservació dels ecosistemes, així com propostes en matèria de coordinació de la gestió de les activitats sectorials del mar i també en relació amb l’economia blava.

I, per altra banda, recollir indicacions i aportacions respecte de la incorporació de la perspectiva de gènere i altres polítiques del Govern a la iniciativa normativa sotmesa a consulta i conèixer l’opinió, enfocament i recomanacions sobre com es considera ha de ser regulada normativament la figura de la Taula de Cogestió Marítima territorial com a sistema de baix a dalt de presa de decisions, transparent i inclusiva.

Preguntes per a orientar les aportacions

  1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema i/o els objectius de la llei? Creieu que els apartats i punts descrits són suficients o cal ampliar o incorporar algun aspecte?
  2. Creieu que la llei facilitarà la protecció i conservació del medi marí i millorarà la situació actual? Quines mesures de protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes marins considereu més oportunes adoptar per garantir la sostenibilitat dels recursos pesquers, l’ús i gaudí sostenible de l’espai marí compatibles amb un bon estat del mar, el manteniment de la biodiversitat i els ecosistemes marins?
  3. Considereu que la perspectiva de gènere afecta el contingut de la llei? Com creieu que es podria millorar?
  4. Com considereu que s’hauria de preveure la coordinació de la gestió de les activitats sectorials a mar?
  5. La relació amb altres polítiques del Govern hi queda prou palesa o cal especificar-ne algun aspecte?
  6. Pel que fa a la figura de la Taula de Cogestió Marítima territorial, com considereu que s’ha de regular la participació i corresponsabilització dels actors implicats en els processos de presa de decisions?
  7. Quin creieu que pot ser el potencial de l’economia blava a Catalunya? I, si és el cas, com creieu que es pot implementar el desenvolupament sostenible de l’economia blava?
  8. Considereu que el foment de la bioeconomia i biotecnologia en el sector marí i costaner -com a sectors emergents en el marc de l’economia blava- contribuirà substancialment al creixement blau? En quina mesura?
  9. Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment i que no s’han posat en relleu en la documentació? 
Qui hi participa Administracions públiques, entitats socials i ambientals, empreses i la ciutadania en general.
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible
Disposa de retorn
Data d'inici 17 de Gener de 2022
Data de finalització 17 de Març de 2022
Referència: II-PART-2022-01-452

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-mar/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-mar/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

22

Seguidores