" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de la llei de muntanya

Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de la llei de Muntanya

Fase 2 de 2
Retorn 28/09/2022 - 28/10/2022
Fases del procés

Canvis a "Necessitat d’incloure un marc normatiu sobre la regulació d’accessos als Espais Naturals Protegits"

Versions

Versió 1

Avatar: Associació Catalana de Guies de Pesca Associació Catalana de Guies de Pesca
13/09/2022 19:09
Versions 1 Torna a la proposta