" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de la llei de muntanya

Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de la llei de Muntanya

Fase 2 de 2
Retorn 28/09/2022 - 28/10/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Objectiu de la consulta

Recollir l’opinió de les persones i de les institucions i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i rebre propostes de millora.
Especialment, interessa esbrinar si es comparteix la diagnosi sobre els territoris de muntanya, si es comparteixen els objectius i els instruments proposats i si es considera necessària una nova llei de muntanya que substitueixi la de 1983.

Preguntes per centrar les aportacions

 1. Es comparteix la diagnosi que es fa dels territoris de muntanya, les seves especificitats i les conseqüències socioeconòmiques que se’n deriven?
 2. Es considera que cal donar un tractament especial als territoris de muntanya per part dels poders públics?
 3. S’està d’acord amb la reformulació dels objectius estratègics que han d’informar les polítiques de muntanya de les properes dècades?
 4. S’està d’acord amb els nous instruments que es proposen en substitució dels actuals?
 5. Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants? I, en concret, es podria desplegar una política de muntanya adequada sense necessitat d’una llei específica per aquests territoris?


Grups als quals s’adreça la consulta

Es considera que l’Avantprojecte d’una nova llei de muntanya interpel·la, en primer lloc, a les persones que viuen i treballen en els territoris de muntanya i a les institucions locals que vertebren i gestionen aquests territoris.

Tanmateix, atès que l’Avantprojecte de llei se centra en la qüestió del reequilibri territorial i la necessitat d’establir un tractament diferenciat a determinats territoris; i que afecta un territori amplíssim (el 46% de la superfície de Catalunya) el qual presta serveis ecosistèmics i socials d’interès nacional al conjunt de la societat; es considera que pot afectar els drets i interessos d’altres entitats i del conjunt de la ciutadania, per la qual cosa la consulta serà oberta al conjunt de ciutadans i entitats.

En especial, més enllà del conjunt de la ciutadania, interessa consultar:

 • Els ens locals dels territoris de muntanya.
 • Els actors econòmics del territori (associacions, empresaris, treballadors autònoms).
 • Les entitats que promouen el desenvolupament local o rural.
 • Els sectors professionals que presten serveis a les persones o treballen als territoris de muntanya.
 • Les entitats ambientalistes i col·lectius de defensa del territori.

Propostes Veure tots (11)

Necessitat d’incloure un marc normatiu sobre la regulació d’accessos als Espais Naturals Protegits
D’acord amb el nou primer objectiu estratègic de l’avantprojecte sobre posar en valor la natura,...
 • Creat el
  13/09/2022
 • 3
 • Número de comentaris: 1
El Govern hauria de tenir una política pública coherent i coordinada en relació amb les...
La creació d’un Observatori dels Territoris de Muntanya, al marge del IDAPA, li resta força,...
S'adjunten les aportacions de l'Associació Catalana de Municipis a l'Avantprojecte de llei de...
Veure tots (11)
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn
Data d'inici 27 de Juny de 2022
Data de finalització 28 de Octubre de 2022
Referència: II-PART-2022-06-514

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-muntanya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-muntanya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

8

Participants

47

Seguidores

7

Comentaris

11

Propostes

6

Adhesions