" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Fase 2 de 2
Fase de retorn 06-08-2019 - 30-09-2019
Veure les fases

41 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En avaluació
Considerem que és imprescindible que, a la mesura del possible, s'escurcin els temps i...
En avaluació
Es proposa que la Llei reguli la gestió de les dejeccions ramaderes que es gestionen fora del...
En avaluació
En relación con el trámite abierto de consulta pública previa sobre la elaboración del...
 • Creat el
  31/07/2019
 • 1
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Per tal d’aconseguir els objectius que es proposen en el document de context, és necessària la...
En avaluació
L'única manera de fomentar el reciclatge al nostre país és fer-lo obligatori.Cal implementar un...
 • Creat el
  25/07/2019
 • 1
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
En relació amb el tràmit obert de consultes prèvies sobre l’elaboració de l’Avantprojecte de llei...
En avaluació
Seria bo que tots els establiments que fan servir bosses de plàstic deixin d'oferir-les com a...
En avaluació
Se adjunta documento de la Asociación RECIRCULA, con la finalidad de proporcionar aportaciones al...
 • Creat el
  02/08/2019
 • 1
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Excloure a la Llei de residus els fangs produïts per les estacions depuradores d’aigües residuals...
En avaluació
En la pàg 11 i 22 del "Document de context ...", parla d'una prohibició en general de recipients...
En avaluació
Volia fer una proposta per evitar la sobreproducció d'ampolles de plastic i augmentar la seva...
En avaluació
Proposta de creació d'un sistema de responsabilitat del productor que actuï de manera subsidiària.
En avaluació
Estic d'acord amb les altres propostes de recollida d'ampolles de plàstic, però fa anys que em...
 • Creat el
  02/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Se adjuntan las aportaciones de ASOBIOCOM (Asociación Española de Plásticos Biodegradables...
En avaluació
ANARPLA en nombre del sector del reciclado de plástico, como única asociación que representa al...
 • Creat el
  02/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Es podria establir un mínim per sota del qual està prohibit empaquetar peces d'aliments. Per...
En avaluació
Considerem que la nova Llei de residus hauria de reconèixer el rol del reciclatge químic a la...
 • Creat el
  01/08/2019
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Per aconseguir els objectius de recollida selectiva imposats des d'Europa, caldrà que la...
En avaluació
Se adjuntan 7 propuestas relacionadas con:
- Aspecto IV, La jerarquía de gestión de residuos y...