" class="part-icon-bars">

Llei de la Ciència

Consulta pública prèvia sobre l'avantprojecte de llei de la Ciència de Catalunya

Fase 1 de 2
Participació 02/10/2019 - 29/10/2019
Fases del procés

Document de retorn on es recullen les propostes fetes durant el procés i una anàlisi del mateix.

Podeu consultar el document de retorn, on es fa un recull de les propostes fetes i una anàlisi.