" class="part-icon-bars">

Consulta sobre les disposicions relatives a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre cinquè)

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 11/05/2022 - 10/06/2022
Veure les fases

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)