" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància

Projecte de llei pel qual s’estableixen determinades condicions i requisits per al lliurament de productes adquirits a distància (per internet, catàleg, telèfon, correu,...)

Fase 3 de 3
Retorn 25/04/2022 - 17/11/2022
Fases del procés

Aportacions d'ANGED a la consulta prèvia de l'APL lliurament dels productes adquirits a distància

22/04/2022 10:50  
Retirada

Des de l'Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) volem fer-los arribar la nostra resposta a la consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de Llei per la qual es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància

Referència: II-PROP-2022-04-83799
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lliuramentproductesdistancia/f/3445/proposals/83799/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lliuramentproductesdistancia/f/3445/proposals/83799/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Desde Telpark queremos hacerles llegar nuestra respuesta a la consulta pública previa a la elaboración del Anteproyecto de Ley por la que se regulan determinados aspectos de la entrega de los productos adquiridos a distancia.
https://freegamesonline.io

Telpark would like to provide you our response to the public consultation held prior to the creation of the Draft Law governing certain aspects of the delivery of products ordered from a distance.
https://8ball-pool.io/

Explore the world of free Microgaming https://the-bench.org/tag/free-microgaming-no-deposit-bonus/ no deposit bonuses with The Bench! This exciting platform offers a wealth of information and resources for players looking to maximize their gaming experience without having to make a deposit. Dive into the realm of Microgaming's captivating games and discover the thrill of claiming no deposit bonuses to kickstart your gaming journey. The Bench provides valuable insights, tips, and recommendations on how to make the most of these bonuses, allowing players to enjoy top-quality gaming entertainment without financial commitment. Embark on a rewarding adventure in the world of free Microgaming no deposit bonuses with The Bench as your trusted guide.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...