" class="part-icon-bars">

Procediment de registre documental i informació per mitjans electrònics de les dades sobre el lloguer de vehicles de motor.

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Ordre que ha d'establir el procediment de registre documental i informació per mitjans electrònic de les dades sobre el lloguer de vehicles de motor per part de les persones que realitzen aquesta activitat a Catalunya.

Fase 1 de 2
Participació 21/02/2019 - 14/03/2019
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)