" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de l'espai de menjador escolar

#Espaidemigdia Construïm junts l'espai de migdia

Fase 3 de 3
Conclusions i retorn 16/11/2019 - 31/03/2020
Fases del procés

Formació en Alimemtació a monitors/es de menjador i professional de cuina; requisit obligatori.

20/05/2019 13:21  
Cal formar amb educació alimentaria els monitor/es de menjador i personal de cuina per part d'un nutricionista per evitar desequilibris alimentaris i treballar tots de forma multidisciplinar; amb l'objectiu d'aconseguir una alimentació equilibrada per als nens. Cal protocols en casos d'emergència, al.lèrgies, intoleràncies alimentàries...etc per poder resoldre conflictes de forma ràpida i efectiva. Fomentar educació nutricional als nens i aquests indirectament eduquin els pares
17 Suports
Número d'adhesions3

Referència: II-PROP-2019-05-75661
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/menjadors-escolars/f/2503/proposals/75661/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/menjadors-escolars/f/2503/proposals/75661/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Cal també, un control dels protocols de seguretat en l'el.laboració dels menús sense gluten. Evitar la contaminació encreuada amb altres productes que continguin gluten. Demanem una inspecció en aquest sentit per part de l'autoritat compentent, complemetariament amb la formació específica dins l'espai cuina, i per part del personal de monitoratge. Sense deixar de banda la sensibilitat per part dels propis alumnes extrapolable als altres trastrons alimentàris. Proposat desde la Associació de Celíacs de Catalunya

Actualment, el curs de Monitor i el de Director tenen l'assignatura de nutrició. S'hi estudien els grups d'aliments, les piràmides nutricionals, les quantitats i les propietats dels diferents aliments. S'estudien diversos tipus de dieta, ja siguin per motius culturals o per prescripció mèdica. També es treballen les malaties i contaminació dels aliments i els al·lèrgens. S'explica el que són les al·lèrgies i les intoleràncies i com actuar en casos d'emergència i ennuegament.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...