" class="part-icon-bars">

Pla específic de mobilitat del Vallès

Pla Específic de Mobilitat del Vallès

Fase 1 de 1
Fase de retorn 26/02/2020 - 27/02/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El procés de participació ciutadana Pla específic de mobilitat del Vallès vol de recollir l’opinió de tots els agents implicats, analitzar i formular propostes sobre la mobilitat en aquest àmbit. El Pla es refereix tant a la mobilitat en transport col·lectiu com en transport privat, tant a les mercaderies com a les persones i tant a les infraestructures com als serveis de mobilitat.

Al mes de juny de 2017 va començar la fase inicial amb dues sessions obertes a les entitats i ciutadania en general, una al Vallès Occidental i l’altra al Vallès Oriental, amb l’objectiu de detectar aquells aspectes importants que el Pla ha de tenir en compte per tal que la diagnosi sigui completa i reculli totes les inquietuds de la ciutadania. A continuació podeu consultar i descarregar la documentació associada.


Durant el mes de gener i febrer de 2018 es va realitzar dues sessions més, una a cadascun dels Vallesos, per tal de presentar un resum dels principals resultats de la Diagnosi, debatre sobre el llistat preliminar d’oportunitats de millora detectades en la mateixa i formular propostes d’actuació concretes. Podeu consultar i descarregar els informee de retorn de les sessions de participació:


A principis del 2020, el PEMV encara la recta final per a la seva aprovació. El dia 3 de febrer es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci d’informació pública. S’obre així un període d’exposició pública, que durarà fins el dia 6 d’abril de 2020, en el que totes les persones naturals o jurídiques interessades poden examinar el Pla i el corresponent Estudi ambiental estratègic, i formular les al·legacions, suggeriments i observacions que es considerin oportunes.

En paral·lel també es programen dues sessions participatives amb la ciutadania, per garantir un bon retorn a totes les entitats i persones que han participat en les diferents fases del procés participatiu, així com a totes les persones interessades en l’àmbit d’actuació del Pla. L’objectiu d’aquestes sessions és el d’exposar el document i el procés d’al·legacions.

Podeu consultar i descarregar la documentació elevada a exposició pública:


Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 15 de Juny de 2017
Data de finalització 19 de Juny de 2020
Referència: II-PART-2020-02-319

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/mobilitat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/mobilitat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

19

Seguidores

2

Trobades