" class="part-icon-bars">

Procés de participació per a una proposta de modificació dels espais la Xarxa Natura 2000 de Catalunya

Llocs d’importància comunitària (LIC), en espais fluvials en l’àmbit de distribució de les vernedes (i altres boscos de ribera)

Fase 3 de 3
Fase de retorn 31/07/2022 - 31/10/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

El procés de participació per a una proposta de modificació dels espais la Xarxa Natura 2000 de Catalunya ha finalitzat. Podeu accedir a l'informe final del procés participatiu amb l’anàlisi tècnic i retorn de totes les aportacions realitzades a l'apartat DOCUMENTS RELACIONATS.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El Servei de Planificació de l’Entorn Natural (SPEN) està treballant per ampliar la delimitació dels espais de la xarxa Natura 2000, com a Llocs d’importància comunitària, en espais fluvials amb distribució de les vernedes de la regió mediterrània i alpina, en tant que hàbitat d’interès comunitari a les conques de l’alt Segre, el Ter i el Besòs. ( Consulta a través del VISOR la proposta d’ampliació de la xarxa Natura 2000)

 L’estat de conservació de les vernedes, i altres boscos de ribera, així com del conjunt de la biodiversitat propis de les aigües continentals és desfavorable i es vol revertir la seva situació. Una de les accions previstes és aprovar una proposta de Lloc d’importància comunitària , centrant la seva atenció en els espais fluvials a l’àmbit de distribució (real i potencial) de les vernedes (i altres boscos de ribera), a les conques de l’alt Segre, el Ter i el Besòs.

 La proposta és una oportunitat per recuperar l’estat ecològic dels hàbitats de ribera d’interès comunitari i una oportunitat per al territori per fer-ho de manera equilibrada i compatible amb tots les interessos i objectius dels actors del territori.

 La millor informació disponible sobre l’estat de conservació de les vernedes, i altres boscos de ribera, així com del conjunt de la biodiversitat propis de les aigües continentals, mostra que l’estat de conservació és desfavorable. A tal efecte es considera cal endegar accions per revertir la seva situació, entre les quals, es preveu la tramitació d’un Acord del Govern per aprovar una proposta de Lloc d’importància comunitària (pLIC), centrant la seva atenció en els espais fluvials a l’àmbit de distribució (real i potencial) de les vernedes (i altres boscos de ribera), a les conques de l’alt Segre, el Ter i el Besòs. La proposta dels LICs és una oportunitat per recuperar l’estat ecològic dels hàbitats de ribera d’interès comunitari i una oportunitat per al territori per fer-ho de manera equilibrada i compatible amb tots les interessos i objectius dels actors del territori.

Per aquest motiu s’obre un procés de participació en el marc d’una proposta de modificació de la delimitació dels espais de la xarxa Natura 2000 de Catalunya, com a Llocs d’importància comunitària, en espais fluvials en l’àmbit de distribució de les vernedes (i altres boscos de ribera).

 Objectius del procés

 ·        Exposar la delimitació dels trams fluvials que passarien a incorporar-se als espais de la xarxa Natura 2000, dins la tipologia d’espais d’aigües continentals, aprovats a l’Acord del Govern GOV/112/0006, resultant de feina elaborada per grup de treball en el marc del Projecte Life Alnus.

·        Recollir i debatre aportacions per millorar la proposta de delimitació dels pLIC per assolir la millor conservació dels hàbitats i espècies d’interès comunitari propis dels espais fluvials.

Finalitat del procés

·        Millorar la representació dels espais fluvials a l’àmbit de la xarxa Natura 2000 catalana, dels sectors de distribució de les vernedes, en tant que hàbitat d’interès comunitari prioritari per la Directiva Hàbitats (HIC 91E*), i altres hàbitats i espècies d’interès comunitari associats als sistemes fluvials, amb un estat de conservació desfavorable d’acord amb la millor informació disponible.

·        Millorar la continuïtat i desfragmentació dels espais fluvials com a xarxa, en tant que elements fonamentals de l’estat de conservació dels hàbitats fluvials, i de les espècies associades d’interès comunitari, i reforçar la coherència de la xarxa Natura 2000 atenent l’objectiu global de la Directives de protecció de la Natura.

 Com ho farem ?

 Qui pot participar?

Estan convidats a participar tots els actors del territori que d’alguna o altra manera tinguin un lligam amb els trams fluvials que són objecte de la proposta d’incorporació als espais de la xarxa Natura 2000: ajuntaments, consells comarcals i entitats públiques, empreses o entitats que realitzen activitats vinculades als espais fluvials; i tots els ciutadans, empreses i entitats sensibilitzades amb la conservació dels valors naturals presents en les espais fluvials.

 Com i quan es pot participar?

 1. Assistint a les sessions d’informació i debat

Durat el mes de juliol es durà a terme un total de 6 sessions d’informació i debat sobre la proposta de Llocs d’importància comunitària (LIC) de la xarxa Natura 2000, de diversos trams fluvials dels sectors de distribució de les vernedes, en tant que hàbitat d’interès comunitari prioritari, i altres boscos de ribera d’interès comunitari, a les conques de l’alt Segre, del Ter i del Besòs.

 Les sessions informatives i de debat es faran en format presencial amb inscripció prèvia:

·        Sessions d’informació i debat de la proposta de delimitació dels trams fluvials a la conca de l’alt Segre: sessió adreçada a ens locals (matí) i sessió adreçada a la resta d’actors socials (tarda)

·        Sessions d’informació i debat la proposta de delimitació dels trams fluvials a la conca del Ter: sessió adreçada a ens locals (matí) i sessió adreçada a la resta d’actors socials (tarda)

·        Sessions d’informació i debat la proposta de delimitació dels trams fluvials a la conca del Besòs: sessió adreçada a ens locals (matí) i sessió adreçada a la resta d’actors socials (tarda)

 2. Deixant les teves propostes en aquest matexi web

Resultats i retorn del procés

Un cop finalitzat el procés participatiu, es publicarà al web un informe amb els seus resultats, indicant les propostes recollides en les sessions d’informació i debat i les propostes rebudes a través del web del portal participa. Posteriorment i per tancar el procés de participació, es publicarà un informe amb un retorn de la valoració de totes les propostes recollides durant el procés.

 

Documents relacionats

Imatges relacionades

Aportacions i propostes Veure tots (8)

Amb la finalitat d augmentar la proteccio en el trams fuvials de la Xarxa Natura 2000 creiem...
Naixement Mogent
Proposo incloure la zona del naixement del Mogent a la Xarxa Natura 2000, de gran valor ecològic,...
XN2000 proposta
Si tenim un monument declarat com a BCIN i no tenim protegit el seu entorn, i uns metres més...
Veure tots (8)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 15 de Juny de 2022
Data de finalització 30 de Setembre de 2022
Referència: II-PART-2022-05-500

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/modificacioXN2000/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/modificacioXN2000/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>