" class="part-icon-bars">

Simplificació de decrets i ordres obsolets

Consulta pública prèvia relativa a la revisió de la vigència de decrets i ordres i a la seva simplificació

Fase 1 de 2
Retorn 17/06/2019 - 16/08/2019
Fases del procés

Derogació (i, si es pot, adaptació) de la normativa local de la Generalitat

07/06/2019 19:18  
Que es deroguin els preceptes desfassats (que contradiguin la versió actual de la Llei municipal o de la legislació bàsica estatal) i s'hi adaptin, del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988; del de personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret 214/1990; del d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995; del general de desplegament de la Llei 3/1998; i el d'espectacles i activitats recreatives, aprovat per Decret 112/2010.

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2019-06-75806
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/normativa-obsoleta/f/2535/proposals/75806/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/normativa-obsoleta/f/2535/proposals/75806/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...