" class="part-icon-bars">

Simplificació de decrets i ordres obsolets

Consulta pública prèvia relativa a la revisió de la vigència de decrets i ordres i a la seva simplificació

Fase 1 de 2
Retorn 17-06-2019 - 16-08-2019
Veure les fases

Qüestionari

Us convidem a respondre aquest qüestionari fins al 16 de juny de 2019

S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.