" class="part-icon-bars">

Participació en el projecte del nou hospital de Girona del Campus de Salut

Participació de la ciutadania en relació amb el projecte del nou Campus de Salut de Girona

Fase 2 de 2
Descripció de la fase 2 02/05/2023 - 30/06/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Formulari actiu

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El Servei Català de la Salut està treballant en el projecte del futur Campus de Salut de Girona, que inclourà el nou Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, en substitució de l’edifici actual. Es tracta d’un projecte cabdal per a les comarques gironines i per al conjunt de Catalunya.

El Campus s’ubicarà en uns terrenys propers a l’Hospital Santa Caterina i inclourà també la construcció d’edificis de recerca, innovació i docència.

 

Actualment, s’aborda la fase de redacció del Pla funcional assistencial del nou Hospital, que en definirà l’estructura l’organització dels diferents serveis, el disseny dels espais, etc. Aquest Pla serà la base per tal que, posteriorment, es faci el projecte arquitectònic definitiu que determinarà com serà el futur Hospital.

 

Per aquest motiu és clau que la perspectiva de les persones usuàries i la ciutadania interessada s’incorpori al projecte de l’Hospital a través de la seva participació activa, tal com s’ha fet amb els professionals dels centres esmentats Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta i Hospital Santa Caterina.  

 

 

 

Objectius del procés

 

·      Determinar els aspectes prioritaris tant per a persones usuàries com per a ciutadania que cal tenir en compte en la redacció del Pla funcional.

·      Incorporar l’experiència de les persones usuàries i de la ciutadania en el projecte del nou Hospital.

·      Recollir propostes de millora a tenir en compte en el futur Hospital.

 

 

Com s’hi pot participar?

 

La iniciativa participativa es desenvolupa en un format híbrid i consta de dues fases:

 

·      Formulari en línia que ha de recollir les preferències sobre aspectes diversos, així com comentaris o aportacions.

  Quins són els temes que es tractaran?

 

o  Accés i mobilitat externa.

o  Característiques dels serveis i espais segons la percepció de l’usuari (zona d’informació, sales d’espera, consultes, habitacions, etc.).

o  Relació amb l’entorn, privacitat, etc.

o  Noves tecnologies.

 

·      Dinàmiques participatives. Un cop finalitzada la fase de participació en línia, es constituiran dinàmiques participatives amb representants de la ciutadania interessada.

 

Es tindran en compte aportacions relacionades amb aspectes que repercuteixen en el disseny i l’estructura assistencial de l’Hospital.

 

Per prendre part en les dinàmiques participatives, s’ha de formalitzar una inscripció responent aquest formulari telemàtic.


  

Retorn

 

La Regió Sanitària Girona elaborarà un document de retorn del procés participatiu un cop finalitzades les dues fases participatives, que es publicarà en aquest mateix espai web.

Aquest document de retorn s’adreça principalment a les persones que han pres part en el procés participatiu, i també a les que hi tenen interès.

El que es decideix El Pla funcional assistencial del nou Hospital del Campus de Salut de Girona, que substituirà l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta actual, amb la incorporació de l’opinió i l’experiència de la ciutadania
Qui hi participa Usuaris, ciutadans i teixit associatiu de Girona interessats en el disseny del Pla funcional
Com es decideix A través de diferents metodologies, segons la fase participativa
Departament Departament de Salut
Unitat promotora Servei Català de la Salut. Regió Sanitària Girona
Disposa de retorn
Data d'inici 20 de Març de 2023
Data de finalització 31 de Juliol de 2023
Referència: II-PART-2023-02-557

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/noutrueta/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/noutrueta/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>