" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S3.13 Comptar amb els ens supralocals a l’hora de definir quin ha de ser el seu paper.

11/11/2022 18:28  
En avaluació

Els ens supralocals poden tenir un paper important a l’hora de donar suport als municipis, en especial amb aquells amb menys recursos. Però abans d’establir que han de jugar aquest rol, caldria donar-los veu per saber quin paper poden i volen desenvolupar, quins recursos tenen fer fer-ho, quines capacitats, etc. i definir conjuntament quin ha de ser aquest rol de suport als municipis.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La llei establirà uns mínims de qualitat dels mecanismes de participació de manera àmplia, per tal de no restringir les diferents possibilitats en la seva aplicació, que quedaran a mercè dels òrgans impulsors. Pel que fa a l'assessorament d'entitats supramunicipals, cal tenir aquest diàleg amb elles per veure fins a on es poden comprometre legalment.

Trobades relacionades:

Fonaments teòrics i metodologia (sessió virtual)
25 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot contribuir a una deliberació de qualitat?    Eix 3: les modalitats participatives i metodologia Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva). Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.   Sobre què debatrem: ·        Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut. ·        Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment. ·        Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?   La descripció concreta de l’eix de debat el podeu trobar a: eix 3.
Referència: II-PROP-2022-11-85924
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85924/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85924/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...