" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S3.15. Aprofitar la llei per establir la possibilitat de participar a infants i adolescents.

11/11/2022 18:29  
Acceptades

Sovint els processos de participació permeten la participació d’infants i adolescents, en el millor dels casos, a partir dels 16 anys. Caldria aprofitar la llei per estudiar si jurídicament es pot baixar l'edat mínima als 12, 14 anys o fins i tot no establir cap límit d'edat, de manera que es traslladi un missatge clar i positiu de que els infants i adolescents poden ser subjectes actius, que també tenen dret a participar dels afers que els interessa o afecta i que poden participar de processos deliberatius sense cap mena de problema i aportar la seva visió. S’ha demostrat que l’edat dels participants en l’àmbit de la infància i la joventut no és un factor que afecti a la qualitat de la deliberació o la participació, i per tant caldrà explorar els criteris legals que la limiten.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La llei contemplarà la participació de tota la porblació, i que s'hagi de motivar si per raó de l'objecte o del mecanisme de participació, es delimita l'edat només a un segment de la població.

Trobades relacionades:

Fonaments teòrics i metodologia (sessió virtual)
25 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot contribuir a una deliberació de qualitat?    Eix 3: les modalitats participatives i metodologia Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva). Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.   Sobre què debatrem: ·        Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut. ·        Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment. ·        Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?   La descripció concreta de l’eix de debat el podeu trobar a: eix 3.
Referència: II-PROP-2022-11-85926
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85926/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85926/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...