" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S.7.8. Obligar sempre a fer retorn com a estratègia per posar en valor la utilitat dels processos i mecanismes de participació.

21/11/2022 11:52  
En avaluació

Una participació de qualitat és aquella que permet conèixer quins són els resultats obtinguts i quin és l’impacte de la participació en una política pública determinada. El retorn és el mecanisme que permet visualitzar aquests resultats i per això es planteja que la llei hauria d’establir que fos obligatori. Fer-ho, a banda d’una dimensió de transparència, tindria un segona dimensió molt important de donar confiança i credibilitat a la participació. Si la ciutadania i els agents que participen d’un procés o mecanisme participatiu veuen que té resultats, possiblement estaran més predisposats a tornar a participar i a confiar en la participació que si el procés no té uns resultats clars. Per tant, l’obligatorietat del retorn, pot contribuir a “fidelitzar” la ciutadania participant i generar confiança en la participació ciutadana.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La nova llei contemplarà la importància de fer un retorn amb uns criteris mínims de qualitat i que aquest sigui públic i accessible a tota la població. També, que el retorn ha d'anar acompanyat d'un procés d'avaluació per millorar la qualitat de la participació. Tal com es demana, s'estudiarà si els mecanismes concrets per fer el retorn i les conseqüències jurídiques de no fer-los han de veure's reflectits al text normatiu o han d'estar a disposició de l'administració que impulsa la política pública, en funció de cada cas concret. Pel que fa als mecanismes de seguiment, s'estudiarà la intensitat de la regulació. [Resposta parcialment acceptada]

Trobades relacionades:

Participació al món local. Sessió presencial a Tarragona
08 Novembre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot millorar la participació al món local als municipis de la demarcació de Tarragona?  Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són: Eix 1: compromís institucional Per una participació ciutadana de qualitat és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats valors o actituds: empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures. Hi ha reptes clarament identificats en relació amb l’actitud (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els recursos (com informació, humans, econòmics...). Sobre que debatrem: • Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació. • Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat. • Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació. Eix 2: les regles del joc Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els objectius del debat, la política pública, la capacitat d’incidir i els límits del debat. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i òrgans de seguiment sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques. Finalment, cal també garantir una correcta comunicació i avaluació.  Sobre que debatrem: • Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...). • Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles. Eix 3: les modalitats participatives i metodologia Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva). Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.  Sobre que debatrem: • Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut. • Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment. • Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació? La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.
Referència: II-PROP-2022-11-86040
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/86040/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/86040/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...