" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

"Rejovenir" la plantilla, oposicions lliures i concurs de mèrits ponderat, seriòs i complet

09/01/2022 18:05  

Per tal de “rejovenir” la plantilla caldrà q la llei reservi un mínim del 50% d’oferta pública a oposició lliure (sense concurs). Als concursos-oposició caldria una valoració de mèrits seriosa, ponderada i completa: incloure titulacions universitàries rellevants, màsters i doctorats. El q no pot ser és que l’Actic puntuï més q un doctorat en gestió publica, per exemple. La darrera convo de l'A1 (cos general) en fase de mèrits no valora titulacions acadèmiques, ni formació, ni docència...

Llistat d'adhesions

Avatar: Blocked user Participant eliminada
Avatar: Participant eliminada
i 7 persones més (veure més) (veure menys)
Referència: II-PROP-2022-01-83158
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83158/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83158/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Yolanda DV

No considero adequat valorar només l'Actic i la feina feta en llocs del mateix grup. Idiomes, titulacions...no es té en compte la gent que intenta millorar els seus coneixements.
Mèrits objectius, però més amplis.

Totalment d'acord. Té més mèrit l'ACTIC i molts els hem tret per això, però compta més també un CFGM o un CFGS d'administratiu que una persona que hagi fet ADE, no ho trobo bé, la veritat. Independentment de la plaça a la qual una persona es vulgui presentar. No és el mateix treure't un Cicle Formatiu que una carrera universitària.

En aquest cas no estic del tot d'acord, no té sentit que per una plaça de C2 auxiliar o C1 Administratiu es valori amb molts punts tenir una carrera universitaria perquè sino places de nivell baix s'omplirien de gent molt qualificada. Et posso un exemple:
-Places de C2 auxiliar s'omplirien de gent amb batxillerat i cicles formatius superior, quan la titulació requerida d'accés és la ESO (educació secundària obligatòria)
-Places de C1 administratiu s'omplirien de gent amb grau universitari, quan la titulació requerida d'accés és el Batxillerat.

Per tant, al cos C2 auxiliar només s'hauria de tenir en compte com a mèrit la titulació seguidament superior, és a dir, el batxillerat.
I per al cos C1 administratiu només s'hauria de tenir en compte com a mèrit la titulació seguidament superior com un Cicle Formatiu Grau Superior d'Administració i Finances.

jo parlava de l'A1 (la darrera convo no valora cap mèrit: soles Actic i anys treballats) - això és l'exemple del q no s'ha de fer i cal q la llei nova ho digui (establisca parametres generals pq no es doni el cas de barems de mèrits q soles contemplen 1 o 2 elements. Cal q hi sigui tot allò valorable i en percentatges proporcionats, mesurats). Pel q a al C1 (per exemple): el fet q en un barem de mèrits de 40 punts, la possessió de titulacions universitàries es puntuí amb un màxim de 3 punts (per exemple), em sembla q no és desproporcionat. El percentatge de valoració en fase de mèrits no està determinant en cap els resultat final de la valoracio en fase de concurs i molt menys del procés selectiu en el seu conjunt.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...