" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Proposta d’article per regular la “millora d’ocupació”, per afegir-la al catàleg de formes de provisió dels llocs de treball per a funcionaris de car

17/01/2022 19:29  

Nomenament provisional per millora d’ocupació: El personal funcionari de carrera q reuneixi els requisits de titulació, en els supòsits previstos per a cobertures de vacants per personal temporal, podrà ser nomenat en un lloc de treball adscrit a un cos diferent del de pertinença mitjançant un nomenament provisional per millora d’ocupació, amb el límit de 3 anys i amb reserva del lloc de treball del q fos titular, i se li considerarà com de servei actiu en el seu cos.

Llistat d'adhesions

i 2 persones més (veure més) (veure menys)
Referència: II-PROP-2022-01-83243
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83243/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83243/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

The forums you share are really helpful to me, I will follow your posts regularly. For more information about me, go here: https://nytimescrossword.io

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...