" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Els funcionaris interins passin a funcionaris carrera

19/01/2022 10:46  

Que es faci funcionari de carrera a tot aquell funcionari interí que porti desenvolupant la mateixa feina o similar durant els últims 3 anys.

Fer la mateixa feina durant 3 anys o més demostra que la persona es vàlida per a desenvolupar-la

Referència: II-PROP-2022-01-83300
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83300/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83300/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

2 a favor (18.2%)

member-avatar G

A favor  Apliqui's la sentència del STJUE de 3 de juny de 2021: "el abuso se produce cuando el puesto de trabajo desempeñado por el personal temporal, no se provee con personal fijo o de carrera en los plazos reglamentarios, esto es, cuando la plaza no se incluye en la OPE del año de nombramiento o, si no fuera posible, en la del año siguiente, y esta OPE no se ejecuta en el plazo máximo de 3 años" L'administració ha de complir la llei. La forma d'accés no condiciona les qualitats del treballador. El vostre debat està vivint d'entrada. A totes les cistelles trobareu pomes podrides. Si cal treure-les, demanda un sistema per cessar funcionaris incompetents, sigui quina sigui la manera en que ha accedit a la carrera.

4 en contra (36.4%)

member-avatar Joan

En contra  Totalment en contra. Per ser funcionari de carrera s'ha de superar un procés selectiu, amb una fase d'oposició i on es tinguin en compte els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. No pot ser funcionari de carrera una persona que no hagi superat mai cap prova d'accés per treballar.

Conversa amb Antonieta Garcia

Els processos selectius han de seleccionar els millors empleats públics. Ocupar un lloc de treball durant tres anys no demostra que siguis el millor per a aquell lloc de treball. A més, s´han de garantir els principis d´igualtat, mèrit i capacitat, que tampoc es demostren pel fet d´ocupar un lloc de treball com a interí, ja que si parlem dels cossos d´administració general no existeixen borses de treball.

Totalment d'acord.

Conversa amb Nise Expósito

Totalment d'acord.

Aquest comentari ha estat un error. Estic totalment d'acord que ocupar un lloc de treball durant tres anys no demostra que siguis el millor per a aquell lloc de treball. La manca d'oposicions vulnera els principis d'igualtat, mèrit i capacitat de l'accés a la funció publica.

Seria convenient un concurs de mèrit, on les formacions i les valoracions dels superiors tinguin un gran valor.

Conversa amb Loretta
En contra  

Estar 3 anys al mateix lloc no demostra res, especialment quan és tan difícil acomiadar un mal treballador. Es pot estar 10 anys al mateix lloc i ser un incompetent i un gandul. A més seria un greuge comparatiu amb els funcionaris de carrera que han hagut d'estudiar molt dur per passar les proves contra un munt d'aspirants. Seria una mesura totalment anticonstitucional ja que vulneraria els principis de mèrit i capacitat. Molt interins han entrat per endoll, perquè coneixien algú de dins, així que a sobre no els regalarem que siguin funcionaris de carrera.

El tema real és que, en la majoria dels cassos les proves no tenen res a veure en mesures de capacitats i adequació a les places que surten. Certament una persona pot haver estudiat molt per aprovar una oposició, i saber-la fer, però ser un inútil total en la seva feina i estar ocupant un lloc que no es mereix. S'ha de revisar tant, tot el sistema d'accés, com la permanència, tampoc és admissible tota la gent que s'apoltrona un cop aprovada una oposició. També cal definir bé les polítiques de personal per aconseguir que cada persona estigui en el lloc de treball que més pot aportar a la ciutadania i que més eficientment pot fer aquesta feina, que al final és l'objectiu de la funció pública. I tampoc hem d'oblidar les maneres d'avalurar el rendiment dels treballadors en valoracions múltiples, no només objetius, i no deixar-se ningú de l'administració, cap càrrec de cap tipus sense passar per l'avaluació i el rendiment constants, com a les empreses privades.

Avatar: Participant eliminada

Fa poc vaig ser testimoni d'una situació que exemplifica perquè aquesta barra lliure és un error.
La colla de companys que tinc fregant-se les mans per funcionaritzar, discutien si una d'elles tenia dret a quedar-se definitivament la plaça vacant que ocupa, si qui és a un altre cos la pot recuperar i si aquesta persona pot participar al "procés".
Porten entre 20 i 35 anys com a interins i no sabien la diferència entre que un funcionari estigui en comissió de serveis o en excedència per incompatibilitat, entre d'altres perles que van sortir.
Evidentment, coneixen molt bé la feina que porten tant de temps fent (només faltaria) però riurem si a l'hora de concursar els toca canviar d'aires.
Haurien d'haver quedat exclosos de la funcionarització "by the face" els que mai s'han volgut preparar unes oposicions.

En contra  

Totalment en contra. Per ser funcionari de carrera s'ha de superar un procés selectiu, amb una fase d'oposició i on es tinguin en compte els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. No pot ser funcionari de carrera una persona que no hagi superat mai cap prova d'accés per treballar.

Conversa amb ARIADNA
En contra  

El q diu la companya Loretta malauradament és cert en alguns casos. El fet q et nomenin interí als cossos generals de la Generalitat, el q demostra en alguns o en molts casos és que has tingut sort a la vida i q, probablement, ja coneixes algú q treballa dins i t’ha passat l’oferta de feina. Pq fins no fa molt les ofertes d’ATRI només les podien veure les persones q tenien accés a la intranet (i a sobre no hi havia borses ni opos). Resultat: paràlisi q afecta negativament a ciutadans i ciutadanes q no van trobar la manera d’accedir en condicions d’igualtat a la funció pública. El q proposes, com ja ha dit altra gent, vulnera el principis d’igualtat, mèrit i capacitat (q regeixen l’accés a la funció pública) i vulnera el dret fonamental al lliure accés a la funció pública en condicions d’igualtat. L’adquisició de la condició de funcionari requereix la superació de processos selectius. Així que la proposta no té cabuda en el nostre marc legal i de valors.

Bé, jo voldria comentar que si bé l'accés a la funció pública ha de ser en condicions d'igualtat. També s'hauria d'estudiar tots aquells casos on sobradament, s'ha estat contractant a professionals autònoms, ocupant "alegalment" places públiques, autònoms que, com en el meu cas, hem estat anys i anys treballant única i esclusivament per la funció públic, fent totes aquelles feiens per les quals no hi havia ningú per manca de definició real dels llocs de treball, on no hi ha gent amb la preparació adequada, i que, inclús ens feien desparèixer de la comptabilitat durant períodes de temps, perquè no es veiés la continuïtat, ( això sí, sense cobrar, però treballant igual i pagant tots els impostos corresponents), i resulta que al cap de molts anys d'aquestes situacions es crea un interinatge amb concurrència pública, que, sol guanyar aquesta persona perquè té experiència provada i bon saber fer i no pot demostrar la continuÏtat real. Casos així n'hi ha a cabassos, i no poden fer res.

Si hi ha hagut alguna mena de seguiment o avaluació estrictes durant aquests 3 anys, podria estar d'acord amb la proposta. Però tal i com és ara, no et puc donar la raó.

En contra  

Totalment en contra. Una persona que porta 3 anys no demostra ni el seu mèrit ni la seva capacitat. Hi ha gent que en portem 18 com a funcionaris i fent tasques que no ens pertoquen perquè els que interins porten pocs anys i no ho tenen, en absolut, per la mà i molts ni tan sols han passat un procés selectiu, provenen del SOC. A nosaltres no ens han deixat promocionar i molts tenim titulacions de nivell A1/A2 i estem fent tasques molt per sota dels nostres coneixements, siguin els adquirits a la feina o els adquirits a nivell de titulacions. Molts de nosaltres tenim oposicions aprovades amb una resolució que hi consta: "apte/a sense plaça". Crec que primer hauríem de ser els "aptes sense plaça", ja que ja hem demostrat el mèrit i la capacitat per exercir una determinada tasca.

Conversa amb G
A favor  

Apliqui's la sentència del STJUE de 3 de juny de 2021:
"el abuso se produce cuando el puesto de trabajo
desempeñado por el personal temporal, no se provee con personal fijo o de carrera en los
plazos reglamentarios, esto es, cuando la plaza no se incluye en la OPE del año de
nombramiento o, si no fuera posible, en la del año siguiente, y esta OPE no se ejecuta en el
plazo máximo de 3 años"
L'administració ha de complir la llei.
La forma d'accés no condiciona les qualitats del treballador. El vostre debat està vivint d'entrada. A totes les cistelles trobareu pomes podrides. Si cal treure-les, demanda un sistema per cessar funcionaris incompetents, sigui quina sigui la manera en que ha accedit a la carrera.

Els sistema per cessar funcionaris o treure "pomes podrides" és el règim disciplinari (l'aplicació del règim disciplinari). El q cal és q la nova llei el reguli de manera adequada. Per exemple sancionant al personal q indegudament dona lloc al sosteniment de situacions d'interinitat i temporalitat incomplint la llei (i introduint noves sancions relacionades amb el demèrit en la carrera prodfessional, sense perjudici d'aplicar tb les altres sancions ja existents si és més addient al cas concret). Pel fa a l'adquisició de la condició de funcionari: és a través de la superació de processos selectius amb respecte als principis de lliure accès, igualtat d'oportunitats, mèrit i capacitat. És a dir, just tot el contrari del que proposa la persona q ha fet la proposta: q proposa q es "regali" la condició de funcionari sense superar processos selectius. Això sí q és contrari a la llei actual i futura, i a la jurisprudència de qualsevol tribunal de justícia (suigi europeu, català o espanyol)

Conversa amb Participant eliminada
Comentari moderat el 28/03/2022 10:44
Comentari moderat el 12/09/2022 09:57
Avatar: Blocked user Participant eliminada

Perfil fals el teu.

The top staff must be chosen through selection procedures. Three years of employment does not imply that you are the best candidate for the position. The ideals of equality, justice, and competence must also be upheld, and the fact that temporary labor exists does not reflect these concepts as there is no job board when discussing general administrative organizations fnf mods

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...