" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Unificació de cossos i escales per crear un funcionariat català i oposició conjunta per a totes les administracions catalanes

19/01/2022 13:08  

Unificar els cossos i escales tant de l'administració local com de la Generalitat amb criteris comuns, tant de drets, deures, retribucions, etc. Això permetria fer unes oposicions úniques a nivell de tot Catalunya, facilitant l’accés a la funció pública de la població (a l’estil de les PAU, fent una única prova per accedir a la universitat, en comptes d’una prova per cada universitat on estàs interessat), (Continua als comentaris) Text integre al PDF

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83303
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83303/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83303/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (50.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Roger Falgueras

), i reduint carregues i costos administratius a les administracions (més rellevant per a municipis petits) així com evitar pràctiques qüestionables. Això també facilitaria la creació d’un funcionariat “únic” a tota Catalunya, facilitant la mobilitat interadministrativa (ja que el funcionari hauria superat l’accés a qualsevol administració, la mobilitat entre elles seria equivalent a moure’s entre Departaments dins la Generalitat). També obligaria a les administracions locals a fer una planificació estratègica de la gestió de RR.HH. (pel fet de no poder convocar processos quan vulguin, si no adaptant-se als tempos generals), evitant la competició amb salaris “molt elevats” d’algunes entitats municipals i assegurant la cobertura de les places de pobles petits i remots (si accedir a funcionari porta una plaça durant alguns anys en un d’aquests pobles,

i després es permet un trasllat, s’ompliran), així com obligar a la Generalitat a convocar oposicions amb freqüència (per pressió de totes les entitats locals que necessiten personal). Crear bosses d’interins amb la gent que ha superat per nota les proves, però no ha aconseguit entrar de funcionari, aconseguiríem una bossa d’interins única a Catalunya, i facilitaria l’accés posterior en les subsegüents oposicions per mèrits, indicant clarament la forma d’accés a l’administració (oposicions, si no superes interinatge i noves oposicions) i augmentar la transparència en la contractació d’interins (excepte casos excepcionals, només és podria contractar interins de la bossa). També caldria convocar concursos de trasllats a nivell de Catalunya, facilitant de nou la mobilitat interadministrativa.

A favor  

Absolutament d'acord. El problema seria equiparar els nivells i els salaris. Els sous canvien molt d'una administració a un altre encara que siguin del mateix cos (cos general C2 o C1 per exemple).

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...