" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Situació administrativa d´excedència voluntària per incompatibilitats

19/01/2022 22:59  

 Revertir modificació operada per la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures...:

<2. Es modifica lletra c, apartat 2, article 86 de la refosa... aprovada per DL 1/1997...: "c) Per incompatibilitats. Es concedeix si els funcionaris públics es troben en situació de servei actiu en un altre cos... de qualsevol de les administracions públiques... . El nomenament com a personal interí... no habilita per passar a aquesta situació administrativa.">

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83321
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83321/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83321/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Antonieta Garcia

Regular aquesta situació administrativa en la nova llei de l´ocupació pública catalana.

Totalment d'acord, ser funcionari d'un cos hauria de tenir-se en compte precisament a l'inrevés de com ho han modificat. Qui s'ha esforçat per aprovar qualsevol oposició, hauria de valorar-se a l'hora de seleccionar interins per cobrir qualsevol plaça, ja sigui de reforç, vacant, substitució i etc. en virtut del principi de carrera professional, i al dret a la promoció professional. Amb aquesta modificació, tallen les ales i perpetuen als treballadors als llocs de treball sense cap tipus de motivació ni aspiració professional.

Efectivament, es tracta d'una mesura:
1r) Discriminatòria respecte del personal interí, sense raó objectiva, raó per la qual s'ha de qualificar com a inconstitucional i contrària a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
2n) Desincentivadora per a millora professional per als empleats públics.
3r) Contraproduent per a la transformació de l'Administració pública en tant que no permet aprofitar l'experiència dels que ja són empleats públics.
4t) Impròpia d'una Administració innovadora i respectuosa envers els seus empleats en sotmetre'ls a un dilema entre haver de renunciar a un nomenament interí en una categoria superior o mantenir- se com a funcionariat de carrera en una categoria inferior.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...