" class="part-icon-bars">

Consulta Pública prèvia relativa al Projecte d’Ordre reguladora de la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

Criteris de provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública

Fase 2 de 2
Retorn 01-04-2020 - 14-04-2020
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

Sistema extracontractual de provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

Actualment, s’està tramitant el projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, que es troba en la darrera fase de la seva tramitació, es regula el règim jurídic de la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

En el seu article 14.1 i 3 sobre els criteris d’assignació i condicions d’execució dels serveis objecte de concert social i gestió delegada, s’estableixen que:

L’Administració pública, mitjançant les convocatòries per a la provisió dels serveis socials objecte dels concerts socials o de gestió delegada, ha de garantir la distribució objectiva de la provisió dels serveis entre les persones que vulguin ser proveïdores al territori mitjançant criteris objectius. Els criteris d’assignació i d’execució han de fer-se constar en la convocatòria pública de provisió dels serveis socials. Igualment l’article 15 sobre el procediment ordinari de concertació social i gestió delegada estableix que la formalització de concerts socials i de gestions delegades s'ha de fer mitjançant una convocatòria pública sota els principis de publicitat, transparència, lliure concurrència i no-discriminació.

Les persones físiques o jurídiques privades que vulguin ser proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en règim de concert social o gestió delegada han de presentar la seva sol·licitud exclusivament per via electrònica.

Es crearà un comitè específic per adoptar les propostes de resolució i es faculta la persona titular del departament competent en matèria de serveis socials perquè dicti les resolucions de provisió per a cada tipologia de serveis socials.

Preguntes que orienten la participació:

  • Aquesta normativa pot simplificar el procés de provisió de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública?
  • Creus que aportarà alguna millora als drets de la ciutadania?


Qui participa Ciutadania en general i persones físiques o jurídiques privades per a ser prestadores de serveis públics de la Xarxa de Serveis Socials
Departament Departament de Drets Socials
Grup promotor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Unitat promotora DG Protecció Social
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Març de 2020
Data de finalització 31 de Març de 2020
Referència: II-PART-2020-03-324

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ordreprovisio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ordreprovisio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

17

Seguidores